Verzuimscan organisatie

Een hoog verzuim kan voor een organisatie aanzienlijke kosten geven. Veel organisaties zien het dan ook als een primair belang om hun verzuim tot een minimum te beperken. Om verzuim te kunnen sturen en reduceren, is het van belang dat een organisatie inzichtelijk heeft wat de status is van het huidige verzuimbeleid, de verzuimcijfers en de dagelijkse gang van zaken in de praktijk.

Een heldere analyse

Thaeles kan voor u, door middel van een adequate verzuimscan, de situatie van uw organisatie inzichtelijk maken. Op deze manier wordt helder waar verbeterpunten aanwezig zijn en waar u gerichte acties kunt uitzetten, om zo te komen tot een lager verzuim.

Onze aanpak

Tijdens het uitvoeren van de verzuimscan wordt onderzoek gedaan naar het verzuimbeleid en de praktische uitvoering. Dit gebeurt door het afnemen van interviews met direct betrokkenen en het analyseren van gegevens. Tevens worden dossiers van langdurig zieken bestudeerd en wordt advies gegeven ten aanzien van de procesgang Wet Verbetering Poortwachter en de (in te zetten) interventies. Indien gewenst wordt aangegeven welke bijdrage Thaeles kan leveren om te komen tot een goed functionerend arbo-, verzuim- en re-integratiebeleid.

Download leaflet