Thaeles partner in Empower Limburg

Met ingang van 1 november gaat Thaeles een partnership aan met Empower Limburg. Dit is een samenwerkingsverband van organisaties en ondernemingen in de sectoren overheid, onderwijs en zorg die doelgericht willen investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Door het partnership kunnen deze organisaties en hun medewerkers voortaan profiteren van de expertise van Thaeles.

Thijs Habets is programmamanager bij Empower Limburg en was onder meer projectleider van het project Strategische Personeelsplanning. Hij legt uit wat deze organisatie precies doet. “Het doel van Empower Limburg is de duurzame inzetbaarheid en mobiliteit van medewerkers van onze deelnemers te bevorderen. Pro-actief, dus niet pas als een organisatie moet gaan reorganiseren, maar al in een eerder stadium.”

“Een aantal jaar geleden realiseerden organisaties zich dat het goed was als ze meer zouden samenwerken. In het primair onderwijs wordt bijvoorbeeld een pool ingericht waardoor medewerkers ook buiten hun ‘eigen’ basisschool aan de slag kunnen. Wat je nu ziet, is dat organisaties ook kijken naar samenwerking buiten de eigen branche. Want er gebeurt heel veel op de arbeidsmarkt.“

Activiteiten

Empower Limburg legt de verbinding tussen organisaties om hun medewerkers een beter perspectief te geven op de arbeidsmarkt. De activiteiten lopen uiteen van strategisch vooruitkijken tot operationele uitvoering. “Op strategisch niveau wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar het perspectief op de arbeidsmarkt in de komende jaren en worden de deelnemende organisaties geholpen een strategisch personeelsplan op te stellen. Op tactisch niveau vonden er projecten plaats, zoals een pilot om UWV-medewerkers te laten doorstromen naar de zorg. Op operationeel niveau tenslotte kun je denken aan heel praktische zaken, zoals het Regionaal Transitiecentrum.”

E-portfolio

Het Regionaal Transitiecentrum, afgekort tot RTC, is een mobiliteitsplatform met enorm uitgebreide mogelijkheden. Habets: “Medewerkers kunnen in een afgeschermde omgeving online tests doen en deze gebruiken om een e-portfolio aan te maken. Vervolgens kunnen ze bijvoorbeeld automatisch een cv laten samenstellen en passende vacatures vinden, zowel binnen het netwerk van Empower Limburg als landelijk. En dat alles volledig digitaal en op afstand.”

Ondersteuning

Toch blijkt dat veel medewerkers het prettig vinden om daar ondersteuning bij te krijgen. Daarom zoekt Empower Limburg de samenwerking met partners zoals Thaeles. “We stellen ons netwerk open voor dienstverleners die iets kunnen toevoegen voor onze deelnemers en hun medewerkers. We zoeken daarbij naar organisaties met specifieke kennis, die elkaar aanvullen. We praten dan over de kwaliteit van hun dienstverlening maar ook over de prijs. Want het moet de deelnemers natuurlijk wel iets opleveren.”

Michel Smits, commercieel manager bij Thaeles, is blij met de samenwerking. “De deelnemende organisaties en hun medewerkers kunnen op deze manier snel profiteren van de kennis die wij hebben opgedaan bij onze klanten. Zo hoeven zij niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden en is er sprake van echte synergie. Wij kijken verder dan een bepaalde sector, want of je nu in de ene sector of de andere actief bent, de problematiek is vergelijkbaar en we hebben allemaal te maken met dezelfde arbeidsmarkt.”

En daar staat nogal wat te gebeuren. “Nu is het nog zo dat er een overschot is aan werkzoekenden, maar dat zal naar verwachting in snel tempo veranderen. Ook in Limburg. In 2013 waren er voor het eerst meer 50-jarigen onder de werkende bevolking dan 30’ers. Daar moet je dus op inspelen als werkgever. Je moet invulling geven aan goed werkgeverschap en werken aan duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Organisatie doen er goed aan inzicht te krijgen in de drijfveren, motivatie en verwachtingen van hun medewerkers. Slagen ze daarin, dan zijn ze in staat om te anticiperen op de veranderende arbeidsmarkt van vergrijzing en ontgroening.”

Werkgevers maken een omslag en dit vraagt vaak om andere competenties en kwaliteiten van medewerkers. “Door te investeren in de huidige populatie neem je hen mee in deze verandering en voorkom je dat er een mismatch ontstaat tussen organisatie en medewerkers. Zoals de oprichter van Virgin Richard Branson al zei: ‘Je moet je medewerkers zo goed opleiden dat ze weg kunnen, en je moet ze zo goed behandelen dat ze niet weg willen.’ Op die manier zorg je voor continuïteit van je organisatie.”

Over Empower Limburg

Empower Limburg staat en gaat voor duurzame inzetbaarheid zowel vanuit het perspectief van het individu als de werkgever. Empower Limburg is een samenwerkingsverband van 24 organisaties en ondernemingen die doelgericht willen investeren in de ontwikkeling van medewerkers. Daarmee anticiperen de deelnemers op de effecten van de sterke vergrijzing, ontgroening en krimp op de arbeidsmarkt in onze regio. In Limburg blijken die effecten eerder en sterker dan in andere regio's.

Terug naar de nieuwsbrief van oktober 2014