Ik weet dat het in goede handen is

Het Strabrecht College in Geldrop is sterk in beweging: zo is deze school voor voortgezet onderwijs sinds kort samen met twee andere scholen in de regio officieel Brainportschool. Deze en andere ontwikkelingen binnen het onderwijs vragen best veel van de medewerkers. Thaeles ondersteunt het Strabrecht College zodat docenten en leidinggevenden goed op hun taken zijn toegerust.

Het Strabrecht College heeft een hechte relatie met Thaeles, vertelt rector Leenderd van der Deijl. “Al zo lang ik hier in dienst ben, werken we samen met Thaeles; onze afdeling P&O heeft dat destijds geregeld. We zijn erg tevreden over de samenwerking: in Loes Heuts en Carina Sampers hebben we twee vaste contactpersonen en dat werkt heel prettig.”

Coachen

Een van de diensten waar het Strabrecht College Thaeles voor inschakelt, is individuele coaching. “Ook wij maken het wel eens mee dat mensen vastlopen in relatie tot het werk. Ze zijn de balans tussen werk en privé kwijt, of lopen steeds tegen bepaalde zaken aan. Coaching helpt ze om weer grip te krijgen.” Daarnaast heeft Thaeles twee keer een traject uitgevoerd met groepen docenten. “Aanleiding was het welzijnsonderzoek onder het personeel. Behalve individuele gesprekken met onder meer een drijfverenanalyse werd ook een programma met groepsbijeenkomsten samengesteld.”

Cadeautje

Deze opzet viel in goede aarde, zo vertelt Van der Deijl. “De analyse met profile dynamics bijvoorbeeld werkt echt heel aardig, want je krijgt een spiegel voorgeschoteld. En het is niet onze dagelijkse praktijk om te reflecteren. Medewerkers ervaren dat bijna als een soort cadeautje en ook de teams herkennen dit nu. Binnen een bepaald team zijn de mensen bijvoorbeeld overheersend groen, wat betekent dat de leden erg sociaal en groepsgericht zijn. Zij vinden het moeilijk lastige besluiten te nemen en hebben de neiging confrontaties uit de weg te gaan. Dat kun je niet veranderen maar als je het eenmaal weet, kun je er wel rekening mee houden.”

Persoonlijk ondernemerschap

“We hebben als organisatie grote stappen gezet. De kern is dat mensen meer regie nemen over hun loopbaan, zelf stappen zetten. Die ontwikkeling past helemaal in de huidige tijd. Met name in het onderwijs waren we, even generaliserend gezegd, in zekere zin verwend; alles werd voor je geregeld. Maar ook hier is een omslag in het denken gaande. Eén van de speerpunten bij het Strabrecht College is professionalisering, dus dat betekent dat samenwerking belangrijker wordt en dat mensen zelf probleemeigenaar worden. De uitdaging ligt met name bij de teamleiders, zodat zij niet alles voor hun teamleden oplossen maar de bal terug kaatsen: ‘Wat doe jij eraan?’”

Onpartijdig

Het lukt niet altijd om medewerkers op het goede spoor te krijgen. “Soms zie je dat mensen het moeilijk krijgen en dan is het goed dat ze begeleid worden. Dat vergt professionele afstand en daar is Thaeles heel goed in. Thaeles is voor medewerkers een veilige onafhankelijke partij, ook als blijkt dat mensen niet meer bij de organisatie passen. Thaeles is onpartijdig en heeft er geen belang bij of medewerkers blijven of weggaan.”

Medewerkers hoeven niet met Thaeles in zee te gaan, maar de meesten doen dat wel. “Het is prettig dat je medewerkers met een gerust hart aan iemand kunt toevertrouwen. Soms komen mensen zelf met een psycholoog of therapeut. Dat is prima, maar soms doen die zich bijna voor als advocaat van het personeelslid. Bij Thaeles is er altijd sprake van een mooie balans. Ze zijn er niet alleen voor het personeelslid, maar snappen ook heel goed hoe onze school in elkaar zit.”

Vertrouwen

Als rector Van der Deijl Thaeles moet omschrijven, hoeft hij niet lang na te denken. “Betrokken, betrouwbaar en deskundig. Als ik het loslaat, dan weet ik dat het in goede handen is. Dat is het voordeel van een langere werkrelatie: Thaeles heeft goed zicht op de dynamieken die bij ons spelen. Loes en Carina maken ook altijd snel tijd voor ons. Ze kennen de context en de gevoeligheden. Dat geeft vertrouwen.”

Over Strabrecht College

Het Strabrecht College in Geldrop is een school met de opleidingen gymnasium, atheneum, havo en vmbo-t. Ruim 1.600 leerlingen volgen het onderwijs dat bij hen past, elk op hun eigen niveau. Het Strabrecht College besteedt veel aandacht aan internationalisering en cultuur en boekt goede resultaten. De school beschikt over een totaalpakket aan voorzieningen. Op het schoolterrein zijn twee schoolgebouwen, een ruime mediatheek, diverse studieruimten, een eigen sportveld en een moderne kantine.

Terug naar de nieuwsbrief van oktober 2014