Iedereen heeft recht op een veilige integere werkplek

Inzet van een vertrouwenspersoon

Een veilige werkplek lijkt heel normaal. Toch is het goed dat in de Arbowet is geregeld dat de werkgever haar medewerkers dient te beschermen tegen ongewenste omgangsvormen en preventief beleid voert.

Ongewenste omgangsvormen, zoals discriminatie, pestgedrag, seksuele intimidatie, agressie en geweld, leiden vaak tot demotivatie, psychische schade  en (langdurig) ziekteverzuim.

Beleid

Als werkgever maakt u beleid op preventie van ongewenste omgangsvormen, u geeft voorlichting hierover en zorgt voor een klachtenprocedure.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Ondanks preventieve maatregelen,  kan het niet worden uitgesloten dat ongewenst gedrag zich voordoet. Om voor goede opvang te zorgen van medewerkers die te maken hebben met ongewenste omgangsvormen, stelt u een vertrouwenspersoon aan. Deze biedt de eerste emotionele opvang en hulp, geeft informatie en advies over hulpinstanties  aan klager/klaagster.

Vertrouwelijkheid

Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersoon. De vraagstukken zullen met de grootst mogelijke omzichtigheid worden behandeld. De vertrouwenspersoon is dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. Alleen bij expliciete toestemming van de klager/klaagster kan de vertrouwenspersoon problemen rondom ongewenst gedrag bespreekbaar maken bij de organisatie.

Waarom een extern vertrouwenspersoon?

Het inschakelen van een extern vertrouwenspersoon heeft voordelen:

  • Onafhankelijke, neutrale positie met enige afstand tot de organisatie
  • Zeker bij kleinere bedrijven, waar men elkaar als collega’s kent, werkt het drempelverlagend om klachten te melden
  • Bij vakantie of afwezigheid van de interne vertrouwenspersoon kan toch worden gerekend op eerste emotionele opvang en hulp aan klager/klaagster
  • Er behoeft niet te worden geïnvesteerd in het opleiden, kwalificeren van een intern vertrouwenspersoon
  • Door ervaring kan er adequate voorlichting en advies worden gegeven over een veilig en psychosociaal gezond werkklimaat

Thaeles

Binnen het werkgebied van Thaeles (Zuidoost Nederland) zijn er een aantal vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen.

Voor meer informatie over dit onderwerp en over eventuele inzet kunt u contact opnemen met Loes Quik, gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. U kunt dit doen via loes.quik@thaeles.nl of via 06-41559128.

Terug naar de nieuwsbrief van mei 2015