We hebben er nog elke dag plezier van

In 2013 heeft Thaeles een aantal teamcoachingssessies verzorgd voor een deel van de medewerkers van het district Peel en Kempen van Staatsbosbeheer. Na verloop van tijd was er behoefte aan een vervolg voor alle medewerkers. Het resultaat is dat medewerkers meer begrip voor elkaar hebben en daardoor prettiger samenwerken.

Kort na zijn aanstelling als districtshoofd in 2013 nam Marniks Maris het initiatief om een aantal medewerkers een traject teamcoaching aan te bieden. De insteek van dit programma, verzorgd door Fons Houben, was tweeledig. “Het doel was om de mensen te leren kennen. Ik wilde weten welke talenten ze hebben. Daarnaast wilde ik de onderlinge samenwerking tussen de teams bevorderen.”

Vervolg

Met de teamcoaching was een goede basis gelegd. Na enige tijd ontstond de behoefte aan een verdiepingsslag, nu gericht op alle medewerkers van het district. Onder begeleiding van Gertie Verreck maakten ze eerst een drijfverenanalyse. Op basis daarvan zijn teamprofielen opgesteld, die met de groep werden gedeeld. Vervolgens hebben de teams twee praktijkgerichte workshops gevolgd.

Verwachtingen

Op voorhand liepen de verwachtingen nogal uiteen. Sommige medewerkers waren meteen enthousiast, terwijl anderen sceptisch of terughoudend reageerden: “Ik dacht ‘daar gaan we weer, zoiets kost allemaal tijd en die hebben we niet’. Want er verandert veel in onze organisatie en daar zijn we ook heel druk mee.”

Nadat de medewerkers eenmaal waren gestart met het traject, waren ze vrijwel allemaal positief. “Het is heel goed om af toe in een spiegel te kijken.”

Ook het inzicht in de samenstelling van het team en de onderlinge verschillen ervaren de deelnemers als waardevol, aldus een van hen. “In ons team wordt veel overlegd en onderzocht, terwijl ik zelf veel resultaatgerichter ben en van snelle besluitvorming hou. Door de drijfverenanalyse weet ik nu waar die verschillen vandaan komen. Daardoor kan ik ze begrijpen en makkelijker gebruik maken van de verschillende talenten. Wat voor mij eerst frustraties opleverde, zijn nu voordelen geworden.”

Zo’n traject is niet altijd even gemakkelijk, weten de medewerkers inmiddels. “Vooral het feedback geven vond ik best wel eng. Het is lastig om jezelf bloot te geven, want zo voelt het wel. Maar ik heb heel mooie complimenten gekregen.” De deelnemers zijn tevreden over wat het traject ze heeft opgeleverd. “Het was heel verhelderend en we hebben er nog elke dag plezier van. Structureel hebben we meer begrip voor elkaar en we durven elkaar meer aan te spreken. Dat komt ook doordat de training echt op ons team was gericht.”

Een heel praktisch winstpunt is het teamoverleg. Door een vaste structuur aan te houden, samen met een meer open houding naar elkaar, zijn deze een stuk effectiever. Maar hiermee eindigt het niet, realiseren de medewerkers zich. “De voorwaarden zijn geschept; voor een belangrijk deel bewustwording van gedrag en ingesleten patronen. Voor de langere termijn is het zaak de ingeslagen weg vast te houden en ook elkaar scherp te houden.”

Gevraagd hoe hij Thaeles zou omschrijven, noemt Maris drie kenmerken. “Concreet; ze blijven niet hangen in zweverigheid en ronden het proces echt af. Oprecht; ze doen wat ze zeggen en komen afspraken na. En liefdevol; ze werken vanuit de overtuiging dat ieder mens z’n eigen kwaliteit heeft. Ik kan niet anders zeggen.”

Succesvol

De samenwerking met Thaeles heeft Maris als plezierig ervaren. “Ik heb Thaeles leren kennen als een partij die heel toepassingsgericht is, met gevoel voor wat zich op de werkvloer afspeelt. De training is verzorgd door twee verschillende coaches, met een eigen accent en aanpak. Daarmee konden ze hun aanpak specifiek afstemmen op de groep.” Het programma is succesvol geweest en heeft Staatsbosbeheer concrete resultaten opgeleverd. Daarom is besloten het programma verder uit te rollen, zoals op dit moment gebeurt in het gebied Maas, Dommel & Aa.

Over Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert ruim 265.000 hectare Nederlandse natuur. Onder het motto ‘beschermen, beleven en benutten’ wil Staatsbosbeheer mensen betrekken bij de natuur die hen raakt. Om deze groene ambities te financieren, wordt Staatsbosbeheer een maatschappelijk ondernemer. Dit kan niet alleen en daarom wordt gezocht naar een optimale samenwerking met bewoners en bezoekers, politiek en bestuur en zakelijke partijen. Duurzaamheid staat daarbij altijd voorop: ook toekomstige generaties moeten in staat zijn om de natuur te beleven en te benutten.

Terug naar de nieuwsbrief van mei 2015