Duurzame inzetbaarheid containerbegrip?

Duurzame inzetbaarheid is in de afgelopen periode verworden tot een containerbegrip waar bedrijven en medewerkers behoorlijk mee lijken te worstelen. Vooral om hier in de praktijk handen en voeten aan te geven.

Kijkend naar de arbeidsmarkt en het vermogen om goed op technologische ontwikkelingen aan te haken zullen bedrijven, vanuit sociaal economisch perspectief, willen investeren in medewerkers. Voor organisaties zal de vraag “waarom investeren in duurzame inzetbaarheid”, in toenemende mate gekoppeld worden aan toekomstbestendigheid en ambitie van de organisatie. Deze is alleen te realiseren door de prestatie van medewerkers. Medewerkers krijgen omgekeerd steeds vaker op individueel niveau de vraag te beantwoorden, op welke wijze men mee kan blijven doen in de maatschappij.

In onze praktijk zien we in gesprekken de complexiteit van Duurzame Inzetbaarheid terugkeren.  Hoe gaan we vormgeven aan de opvattingen over en bewustwording van duurzame inzetbaarheid? Hoe bouwen we een gezamenlijke proces richting duurzame inzetbaarheid? Welke instrumenten en interventies dragen bij aan duurzame inzetbaarheid?

Om organisatie te begeleiden bij de realisatie van Duurzame Inzetbaarheid werken wij binnen Thaeles met een aantal specialisten op dit gebied die hun kennis graag met u delen.

Meer informatie over duurzame inzetbaarheid? Neem contact op met één van onze adviseurs:
Katharina KuennenGertie VerreckHélène van Boxmeer of Ingrid Linders.