Een teamgericht ontwikkeltraject levert echt iets op

Binnen het sociaal domein is een aantal transities ingezet, onder meer op het gebied van de jeugdzorg en de Awbz. Gemeenten kregen de regie en de verantwoordelijkheid, wat grote gevolgen heeft voor cliënten en medewerkers van bijvoorbeeld zorginstellingen. Zo ook voor de medewerkers van RIMO in Landgraaf, onderdeel van de Levantogroep. Thaeles ondersteunt ze bij de veranderingen die op hen afkomen.

Sindy Hermans is leidinggevende bij RIMO, een instelling die opvang en begeleiding biedt aan mensen in de regio Parkstad. “De transitie van de zorg zorgt voor veel veranderingen. In de eerste plaats voor de cliënt maar ook voor de medewerkers. De cliënt is ervaringsdeskundige en regisseur, de zorgmedewerker wordt meer expert en coach.”

Bovendien wordt er anders naar het werk van RIMO gekeken, aldus Sindy Hermans. “Werd er voorheen alleen gekeken naar wat we deden, nu is het vooral van belang om te kunnen laten zien wat het oplevert en binnen welke termijn. Je zou kunnen zeggen dat medewerkers ondernemender moeten worden, iets dat de meesten niet gewend zijn. Het proces op weg naar deze andere rol vraagt ondersteuning.”

Veranderen

Sindy Hermans wilde haar medewerkers iets bieden en daarvoor schakelde ze Thaeles in. “Ik ben nog niet zo lang geleden begonnen als leidinggevende bij dit team en ik zag meteen dat de medewerkers allemaal bevlogen en enthousiast zijn, met hart voor onze cliënten. Tegelijkertijd merkte ik dat er nog wel iets moest veranderen om ervoor te zorgen dat ze zich de nieuwe werkwijze eigen maken. En veranderen doe je niet zomaar. Dat is de reden dat ik Thaeles heb ingeschakeld.”

Aanvullen

Een belangrijk doel dat Sindy Hermans voor ogen had was samenwerking. “Sinds kort werken we met drie coördinatoren zorg. Om te beginnen heb ik hen een Profile Dynamics scan laten maken en de resultaten zijn meteen merkbaar. Ze zijn zich veel meer bewust van hun gedrag en van het waarom van dat gedrag. Dat zorgt onderling voor meer begrip en afstemming. Medewerkers leren verschillende standpunten in te nemen en elkaar zo te versterken. Ze blijven niet hangen in wat er niet is, vullen elkaar goed aan en belichten elkaars sterke kanten. Dat sluit heel goed aan op onze werkwijze richting cliënten: herstelgericht, en uitgaand van de mogelijkheden. Thaeles past bij de kernwaarden van de Levantogroep: werken vanuit passie, innovatie, verbinden als gezamenlijk doel en vrijheid van ondernemen.”


Sindy Hermans (l) is tevreden over de samenwerking met Esther Vos

Concrete resultaten

De resultaten zijn heel concreet merkbaar, zo vertelt Sindy Hermans. “Je merkt echt de verandering in houding en gedrag van de medewerkers. Er heerst meer rust in het team en er is meer openheid naar elkaar. Je ziet ook de handvatten die medewerkers hebben meegekregen. In plaats van dat iemand zegt ‘Wat doe je dominant’ hoor ik ‘Je bent nu heel erg rood.’ Daardoor vat de ander het minder persoonlijk op en ontstaat er een vruchtbare dialoog.”

“Een van de medewerkers zei laatst ‘Ik hoef niet meer zo te worstelen om het onder woorden te brengen’. Zo is het ook: mensen krijgen de taal aangereikt om de verschillen te benoemen.”

Vertrouwen

RIMO wordt vanuit Thaeles begeleidt door senior adviseur en coach Esther Vos. Sindy Hermans waardeert haar persoonlijke en vraaggerichte aanpak. “Ik vind het prettig dat Thaeles mij niet het gevoel geeft dat een advies tot stand komt uit puur commerciële overwegingen om iets te verkopen. Tijdens een van onze gesprekken kwam naar voren dat we eerst onze structuur moesten opzetten voordat we verder zouden gaan met coaching en dergelijke. Dat getuigt van integriteit en geeft vertrouwen.”


Het team wordt ondersteund in het proces naar een andere rol

Gunnen

Sindy Hermans weet uit ervaring dat een teamgericht ontwikkeltraject echt iets oplevert. “Als organisatie moet je het jezelf gunnen om stil te staan bij hoe je teams functioneren en samenwerken. Er is meer om op te vertrouwen dan om voor te vrezen.”

Over RIMO

RIMO, een werkmaatschappij van de LEVANTOgroep, biedt opvang en begeleiding op maat aan mensen in de regio Parkstad, die door persoonlijke problemen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. RIMO richt zich daarbij altijd op herstel; ondersteunen waar nodig en loslaten waar kan.

Ga naar de nieuwsbrief november 2015