Nieuwe aanpak tweede spoor

Bij ziekte van een werknemer zijn de werkgever en werknemer wettelijk verplicht inspanningen te verrichten met als doel hervatting van eigen of andere werkzaamheden. Daar waar dat niet meer mogelijk is bij de eigen werkgever, dient een adequaat Tweede Spoor traject te worden ingezet om de werknemer te begeleiden naar werk bij een andere werkgever. UWV beoordeelt uiteindelijk voor einde wachttijd of werkgever en werknemer voldoende aan re-integratie inspanningen hebben gedaan.

Met de ervaring uit meer dan 150 spoor 2 trajecten per jaar hebben wij de aanpak verder aangepast. Uitgangspunt is een begeleidngsperiode tot aan het einde van de wachttijdperiode. Hierdoor realiseren we een extra borging van de reintegratieactiviteiten op zowel inhoud als proces. 

Thaeles in staat om u en uw medewerker optimaal te begeleiden in dit proces. Onze adviseurs beschikken niet alleen over ruime ervaring maar ook over een uitgebreid lokaal netwerk; voorwaarden om een begeleidingstraject succesvol te kunnen afsluiten.Wilt u meer weten over wat de Thaeles adviseur voor uw organisatie kan betekenen klik dan hier voor meer informatie of neem contact op met uw eigen adviseur.

Ga naar de nieuwsbrief november 2015