Leidinggevenden ondersteunen bij verzuimmanagement

Vanuit Thaeles kwam ik recent in contact met een stichting in het voortgezet onderwijs. Deze stichting en de aangesloten scholen zijn een veranderingsproces ingegaan rondom de taken en verantwoordelijkheden. Van oudsher waren de leerkrachten vooral verantwoordelijk voor hun eigen domein: lesgeven en ontwikkeling. Tegenwoordig worden ze veel meer betrokken bij het ondernemerschap van de organisatie en de scholen, en zullen zij steeds meer gaan werken vanuit eigen vaardigheden en verantwoordelijkheden. Dit organisatieproces vraagt veel tijd en energie, en roept weerstanden op.

Binnen dit project kom ik in aanraking met leidinggevenden die nu zelf het verzuim zullen moeten managen. Dat betekent onder meer dat zij bij verzuimende medewerkers op de juiste momenten de juiste acties uitzetten. Als arbeidsdeskundige help ik bij het vormgeven van een eerstejaarsevaluatie, waarbij ik richting geef aan activiteiten in het kader van re-integratie.

In gesprek met leidinggevenden en HR-verantwoordelijken ervaar ik verder dat dit veranderingsproces een nieuwe manier van omgang met elkaar tot gevolg heeft. De vraagstukken die hierbij ontstaan zijn divers en hebben toch veel met elkaar te maken. Ze gaan vooral over communicatie, afspraken maken en verantwoordelijkheden delegeren.

De stichting heeft voor extra ondersteuning in deze fase de afdeling HRM tijdelijk uitgebreid. Daarnaast zet de stichting mij in om individuele medewerkers te ondersteunen met extra expertise op specifieke aandachtsgebieden, zoals verzuim. Dit betekent concreet dat teamleiders mij kunnen raadplegen hoe zij met hun verzuimende medewerker in gesprek kunnen over het advies dat ik ze heb gegeven. Ze kunnen het gesprek met mij voorbespreken, met als voordeel dat ze dan op de specifieke casus uitleg krijgen over de wet- en regelgeving rond verzuim, en dat zij hun aanpak kunnen voorbespreken. Een andere mogelijkheid is mij deel te laten nemen aan het gesprek. De betreffende werknemer krijgt dan uit eerste hand te horen wat van hem of haar verwacht wordt en welke invloed hij of zij zelf kan uitoefenen op de situatie.

De HR-afdeling is erg gelukkig met de pragmatische aanpak van mij als arbeidsdeskundige, die vooral uitgaat van mogelijkheden en niet vanuit ziekte. Alleen dit al wordt als grote meerwaarde gezien. Op dit moment is Thaeles in gesprek met deze stichting om de teamleiders in meer algemene zin te trainen en te coachen in hun omgang met verzuimende medewerkers. Daarbij zal ook de nodige aandacht voor preventie zijn, onder andere via een gesprekscyclus door het jaar heen. De teamleiders zullen ontdekken dat dit een goede basis is om ook over het persoonlijk geluk en welzijn van de medewerkers te praten en zo een beeld te krijgen van hoe zij in leven en werk staan.

Daarnaast spreken we over deelname van een arbeidsdeskundige aan SMT-overleggen, waarin nu de bedrijfsarts al participeert. Want een arbeidsdeskundige is specialist op inzetbaarheid en daarmee een belangrijke gesprekspartner als het gaat om loopbaanbeleid, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsvraagstukken. Daarbij hoeft het niet over verzuim alleen te gaan. Want voorkomen is beter dan herstellen.

Hugo Keijzer
Arbeidsdeskundige

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om uw organisatie en leidinggevenden te ondersteunen bij verzuimmanagement? Stuur dan een e-mail naar info@thaeles.nl of neem telefonisch contact op met Thaeles via (077) 465 07 85.

Ga terug naar de nieuwsbrief juni 2016