Betere gesprekken dankzij training beoordelingsgesprekken

In het onderwijs werken nog niet heel veel organisaties met een vastomlijnde beoordelingssystematiek. Terwijl dit een belangrijk onderdeel is van de gesprekscyclus die leidinggevenden helpt de talenten van hun medewerkers in kaart te brengen. In een tijd waarin er steeds meer gehamerd wordt op de ‘kwaliteit van onderwijs’ helpt een beoordelingssystematiek, met heldere criteria en bijbehorende normen, de kwaliteiten van medewerkers inzichtelijk te maken.

Bij het Elde College, een brede school voor voortgezet onderwijs, voerden leidinggevenden al wel pop- en functioneringsgesprekken. Toen het tijd was voor de beoordelingsgesprekken ontstond bij leidinggevenden de behoefte aan zogenoemde ‘onderleggers’. Hoofd P&O José van IJzendoorn heeft hierop het systeem Kwaliteitscholen geïntroduceerd.

“Leidinggevenden gaven aan dat zij behoefte hadden aan meer houvast. Zij willen hun mening over het functioneren van een medewerker niet enkel baseren op hun eigen beeld van de docent. Daarnaast was er de wens om criteria te formuleren waarop zij hun medewerkers konden beoordelen en normen waaraan zij de prestaties van hun medewerkers konden toetsen. Want ze willen medewerkers zo objectief en eerlijk mogelijk beoordelen.”

Goed gevoel

José nam contact op met Thaeles, met de vraag het Elde College te ondersteunen met een training voor leidinggevenden voor het voeren van beoordelingsgesprekken. “Ik kende Thaeles via een andere school die net als wij onderdeel uitmaakt van Orion (een samenwerkingsverband in Zuidoost-Brabant, red). Al tijdens het eerste contact had ik er een goed gevoel bij. De offerte die Thaeles uitbracht was echt maatwerk. Fons, de consultant die het voorstel heeft gemaakt, stelde een paar kritische vragen waaraan ik merkte dat hij verstand van zaken heeft. Bovendien was de prijs ook nog eens concurrerend, dus de keuze was niet moeilijk.”

Professionalisering

De training werpt al meteen vruchten af, aldus José. “Ik zie een enorme verbetering in de verslaglegging. Leidinggevenden nemen er de tijd voor, denken er goed over na en formuleren hun beoordeling zorgvuldig. Laatst kwam een teamleider naar me toe en zei dat een beoordeling nu meer tijd in beslag neemt, maar dat het wel grondig verbeterd was.”

Het draagt bij aan de verdere professionalisering van de organisatie. “Medewerkers worden erop aangesproken als zij hun voorbereiding niet op tijd klaar hebben en dat is een duidelijk signaal dat leidinggevenden het serieus nemen. Dat heeft ook z’n weerslag op hoe medewerkers ermee omgaan”.

Positief

José is blij dat de training een succes is geweest. Dat had veel te maken met de positieve insteek van de deelnemers, zegt ook Fons Houben. Samen met Hélène van Boxmeer verzorgde hij de training. “Iedereen stond ervoor open. Nadat we de werkwijze en de doelen hadden uitgelegd, reageerden alle deelnemers daar volmondig op met ‘Wij geloven hierin’. Zo’n positieve mindset vormt een heel mooie basis voor het succes van een training.”

De opzet en uitvoering van de training droeg ook bij aan het succes van de training. Er is gewerkt met professionele acteurs die de rol van de docent goed konden neerzetten zodat de teamleider het beoordelingsgesprek kon oefenen.

José: “Fons en Hélène zorgden voor een positieve sfeer en veilige omgeving, waar collega’s hun eigen moeilijkheden openlijk durfden te bespreken.”

Gevraagd naar het nut van een training als deze, is José stellig in haar mening. “Voor docenten is het geven en ontvangen van feedback nog niet heel vanzelfsprekend. Een beoordelingsgesprek kan daardoor spannend zijn. Het is van groot belang dat de leidinggevenden de tools en handvatten krijgen om het beoordelingsgesprek zo goed mogelijk te voeren. Naast de onderleggers uit Kwaliteitscholen, heeft de training voor leidinggevenden er voor gezorgd dat zij de gesprekken met vertrouwen in gaan. Ik kan een dergelijke training daarom echt aanraden”.

Flexibiliteit

Over de werkwijze van Thaeles is José erg te spreken. “We voelen dat we als school worden gezien en behandeld, niet als klant nummer zoveel. Daarnaast kan ik de flexibiliteit van Thaeles enorm waarderen. Als wij op het laatste moment nog een wijziging wilden doorvoeren, dan werd dat zonder problemen geregeld. Ik kijk met plezier terug op onze prettige samenwerking.”

Over Elde College

Het Elde College is een brede scholengemeenschap voor tweetalig vwo, atheneum, havo, vmbo en praktijkonderwijs. Het Elde College heeft twee locaties: in Schijndel en in Sint-Michielsgestel. Het onderwijs is kleinschalig ingericht: de docenten kennen de leerlingen en hun talenten. Kinderen worden uitgedaagd met goed onderwijs, interessante lessen en balans tussen inspanning en ontspanning. En dat binnen een veilige en vertrouwde omgeving.

Ga terug naar de nieuwsbrief juni 2016