Modulaire Training Employability binnen het VO

Achtergrondinformatie

Ontwikkelingen zoals een teruglopend aantal leerlingen kunnen voor directies van scholen in het Voortgezet Onderwijs betekenen dat afscheid genomen moet worden van onderwijs ondersteunend personeel of docenten. Medewerkers krijgen dan te horen dat hun dienstverband niet wordt verlengd of dat ze boventallig worden verklaard. In het kader van goed werkgeverschap en het streven naar optimale ondersteuning bij transitie, is een modulaire training employability van Thaeles een logische stap.

Doelstelling

Het doel van de modulaire employabilitytraining is om de kansen van medewerkers op een nieuwe baan te vergroten door ze inzicht te bieden in de arbeidsmarkt en in hun eigen positie. Dit doen we door een positieve mindset te stimuleren en de kennis en vaardigheden van de deelnemer te vergroten. Hierbij worden de persoonlijke kennis en ervaring concreet vertaald in competenties en wordt de deelnemer daadwerkelijk in staat gesteld zich krachtig te presenteren en te profileren.

Opzet employabilitytrainingen

De deelnemers kunnen in totaal vier modules volgen. De employabilitytraining wordt gestart met een basismodule voor elke medewerker. Daarna kunnen ze drie aanvullende modules kiezen uit een breed en divers aanbod. Op deze manier sluit de training optimaal aan bij de individuele leer- en trainingsbehoefte. De all-in prijs per deelnemer is gebaseerd op deelname aan deze vier modules van 3,5 uur.

Het voortraject

In aanloop naar het traject van employabilitytrainingen maken we afspraken met de opdrachtgever over communicatie, logistieke planning en een eventuele informatiebijeenkomst voor de betrokken medewerkers. Tijdens deze bijeenkomst van een uur vindt een plenaire aftrap plaats. De coaches/trainers van Thaeles stellen zich voor en geven uitgebreide informatie over de employabilitytraining.

Opbouw van de training in modules

Er wordt een breed assortiment aan modules aangeboden, die elk een ander thema behandelen. Deze worden didactisch en methodisch zo samengesteld, onder andere volgens de principes van Breinleren, dat de deelnemers er zoveel mogelijk van leren. De opzet is zeer praktisch en op ervaren gericht, met een optimale balans tussen theoretische kennisoverdracht en praktische uitvoering (oefenen en toepassen).

Elke deelnemer kan zelf kiezen uit de verschillende modules en dus zelf zijn of haar eigen employabilitytraining samenstellen, rekening houdend met de eigen leer- en ontwikkelbehoefte en het gewenste trainingsdoel. De trainingsmodules worden verzorgd door ervaren loopbaancoaches en trainers in groepen van minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers en duren 3,5 uur.

Subsidie Voion

Deze training valt onder de subsidieregeling employabilitytraining van Voion (Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs). Concreet betekent dit dat u voor deze training per medewerker 50% van maximaal € 510 subsidie kunt krijgen.

Aanbod modules employability

1. Basismodule ‘Employability, duurzame inzetbaarheid en Persoonlijk Ondernemerschap’
Het doel van deze module is om deelnemers het belang en de waarde in te laten zien van het voeren van eigen regie over ontwikkeling en loopbaan. Mede aan de hand van de cirkel van invloed worden deelnemers uitgenodigd om samen op zoek te gaan naar handvatten om in plaats van speelbal vooral spelbepaler te zijn. Employability en duurzame inzetbaarheid komen in deze module in brede zin aan bod. Ook wordt duidelijk welke omgevingsfactoren een positieve invloed hebben op het ontstaan en vergroten van persoonlijk ondernemerschap.

2. Module ‘Personal Branding en mijn perspectief’
De deelnemers ontdekken in een workshopsetting hoe zij hun eigen ‘merk’ krachtig en optimaal kunnen neerzetten, zodat anderen als het ware ‘niet meer om hen heen kunnen’. Deze profilering vindt plaats op basis van helder inzicht in de sterke eigenschappen, kracht, drijfveren, talenten en ambitie. In de concrete toepassing van het persoonlijke profiel in de praktijk worden handvatten gevonden en geboden om slim te acteren in de turbulente arbeidsmarkt. Onderdeel van deze module is ook het verbinden van de eigen firma IK.com aan het perspectief op de arbeidsmarkt, met duidelijkheid over “wie ben ik? en “wat kan ik?”. Vervolgens worden resultaten samengevat in een eigen ontwikkelpuntenlijst, gebaseerd op “waar wil ik naa toe?”.

3. Module ‘het CV en de (motivatie-)brief’
Deelnemers leren om een gedegen analyse te maken van een vacature, dus van de functie en de organisatie. Vervolgens leren ze een helder, overzichtelijk en toepasselijk CV te maken en een onderscheidende brief op te stellen. Hierbij wordt optimaal de verbinding gelegd tussen het persoonlijke profiel en de motivatie van de deelnemer en dat wat gevraagd wordt van een geschikte kandidaat voor de beschreven functie.

4. Module ‘gespreksvoering’
Deelnemers leren met behulp van praktische oefeningen en opdrachten dat ze succesvolle sollicitatie- en netwerkgesprekken kunnen voeren door een goede voorbereiding, een goede profilering en door goed te luisteren. Sleutelwoorden zijn: positieve mindset, STAR en verbinden met concrete voorbeelden uit de ervaring, duidelijk zijn, doelen stellen, omgaan met tegenwerpingen.

5. Module ‘‘bewerking arbeidsmarkt en netwerken’
Deelnemers krijgen inzicht over trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt, hoe en waar ze informatie kunnen vinden en hoe ze kunnen filteren op relevantie en anticiperen op kansen. Daarnaast gaat deze module over wat netwerken is en welke verschillende netwerken er zijn. Deelnemers leren de kracht van netwerken te gebruiken op een eigen, natuurlijke manier die prettig voelt. Aan het eind van de workshop heeft de deelnemer aan de hand van praktische tips veel meer kansen en keuzes om de juiste kanalen aan te boren bij het zoeken en vinden van een nieuwe baan of uitdaging.

6. Module ‘social media algemeen en LinkedIn in het bijzonder’
Deelnemers aan deze workshop krijgen zicht op de mogelijkheden en de kracht van social media als LinkedIn, Facebook en Twitter. Op LinkedIn wordt dieper ingezoomd en worden vragen beantwoord als ‘waarom zou ik het gebruiken?’, ‘wat doe ik er mee met betrekking tot mijn carrière?’ en ‘hoe pak ik dit nu efficiënt en effectief aan?’. Deelnemers krijgen handvatten en do’s en don’ts voor gebruik van LinkedIn en leren hoe een goed LinkedIn-profiel ze kan helpen bij het vinden van een nieuwe baan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze training employability en wat Thaeles hierin voor u kan betekenen? Stuur dan een e-mail naar info@thaeles.nl of neem telefonisch contact op met Thaeles via (077) 465 07 85. Als u dat wenst kunnen we referenties aanleveren van organisaties waarvoor we deze training verzorgd hebben.

Ga terug naar de nieuwsbrief juni 2016