Kosteloos zekerheid over re-integratieplan

Dat een langdurig zieke werknemer zo snel mogelijk terugkeert op school is in het belang van de zieke werknemer zelf én van de werkgever. Het is goed voor de continuïteit van het onderwijs en beperkt bovendien de schadelast voor de sector. Een goede begeleiding van zieke medewerkers is daarbij essentieel.

Om te voorkomen dat een zieke werknemer uit het onderwijs in de WGA belandt, kan de eerstejaarsevaluatie uit de Wet Verbetering Poortwachter worden uitgebreid met een pre-advies. Het Participatiefonds betaalt de kosten van dat pre-advies.

Bij een pre-advies toetst een arbeidsdeskundige of het gevolgde re-integratieplan reëel en adequaat is. Zo nodig worden er concrete aanbevelingen voor het vervolg gedaan. Bovendien krijgen werkgever en werknemer informatie over mogelijke financiële consequenties na twee jaar ziekte.

Het pre-advies is voor werknemers uit het primair onderwijs

  • die 12 maanden ziek zijn,
  • die volgens de bedrijfsarts over restverdiencapaciteit beschikken en van wie een spoedig, duurzaam en volledig herstel nog niet zeker is.

Meer informatie over het pre-advies vindt u op de website van het Vervangingsfonds. Wilt u weten wat een arbeidsdeskundige van Thaeles op dit vlak voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met Ingrid Linders (06-14 31 02 64) of Hugo Keijzer (06-81 88 43 60).

Ga terug naar de nieuwsbrief juni 2016