Duurzame inzetbaarheid

Er wordt steeds meer onderkend dat werkgevers èn medewerkers een belang en verantwoordelijkheid hebben om te investeren in duurzame inzetbaarheid.

Werkgevers omdat de concurrentie toeneemt en er sprake is van vergrijzing op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vanuit dit perspectief is het voor organisaties belangrijk dat werknemers gezond, gemotiveerd en productief aan het werk kunnen blijven.

Voor medewerkers geldt dat ‘baanzekerheid’ onder druk staat en plaats maakt voor ‘werkzekerheid’. Het realiseren van werkzekerheid vraagt van werknemers extra investeringen in kennis, vitaliteit, inzetbaarheid en mobiliteit.

Duurzame inzetbaarheid is ook een actueel thema binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF). Vanaf 14 november is het mogelijk om een subsidieaanvraag te doen voor projecten die gericht zijn om mensen langer en productiever aan het werk te houden. Bedrijven die werk maken van de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van hun medewerkers, plukken daar namelijk direct de vruchten van. Wie werkt aan duurzame inzetbaarheid, werkt aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Klik hier voor meer informatie (pdf).

Thaeles kan u ondersteunen bij de voorbereiding, implementatie/uitvoering en opvolging van uw project dat hierop is gericht. Voor vragen of voor het inplannen van een verkennend gesprek kunt u contact opnemen met onze hoofdvestiging via telefoonnummer 077 – 4650785.