Bewaken van vitaliteit en energie

De vraag

Werknemer is drie maanden met gezondheidsklachten thuis geweest en moet weer gaan re-integreren.

Antwoord

Tijdens de intake blijkt dat de werknemer nog steeds klachten heeft, weliswaar in mindere mate dan in het begin van zijn ziekteperiode. We starten een coachingstraject waarin met behulp van opdrachten aandacht wordt besteed aan enerzijds het opbouwen van herstelvermogen en vitaliteit, anderzijds het ontstaan van de situatie van burn out. Inzicht hierin laat duidelijk zien waar de coaching op gericht gaat worden: emotioneel, cognitief en gedragsmatig. Met behulp van onder meer neuro emotionele integratie, werken met kleuren en beelden, wandelen in de natuur, gaat de cliënt ervaren dat hij krachtiger zijn grenzen mag bewaken en minder hoge eisen aan zichzelf hoeft te stellen. Zijn houding en gedrag veranderen en hij wordt emotioneel sterker. Zijn zelfmanagement verbetert. Tegelijkertijd wordt in samenspraak met de werkgever en de bedrijfsarts een begin gemaakt met zijn re-integratie. In het begin is het aantal uren beperkt tot 3x 2 uur per week en de werkzaamheden zijn routinematig en overzichtelijk.

Het resultaat

Over een periode van twee maanden wordt het aantal uren opgebouwd en gaat hij weer volledig aan de slag in zijn eigen functie met alle bijbehorende werkzaamheden. Vanaf dat moment zijn er nog drie gesprekken (eenmaal per maand) waarin besproken wordt hoe hij het geleerde in de praktijk brengt en wat dit hem oplevert. Het coachingstraject wordt afgesloten met een driegesprek met zijn leidinggevende waarin het hele traject wordt geëvalueerd.