Denken over eigen ontwikkeling

De vraagstelling

Voor onze gefuseerde zorginstelling is het belangrijk dat medewerkers en leidinggevenden alert zijn op mogelijke veranderingen van hun functie vanwege de wijzigingen in het zorgaanbod. We willen dat ze daarom goed zicht hebben op de eigen ontwikkeling en de mogelijkheden binnen de organisatie. Daarnaast is het belangrijk dat alle organisatieonderdelen dezelfde taal spreken als het gaat over persoonlijke ontwikkeling.

Het antwoord

Met de organisatie werd een aanpak neergezet die het voor medewerkers mogelijk moest maken om op een eenvoudige manier instrumenten te kunnen gebruiken die ingezet kunnen worden bij ontwikkelingsvragen. Wij ontwikkelden voor de organisatie een Virtuele loopbaancoach (VLC) met achtergrondinformatie en testinstrumentarium. Daarnaast werd een programma ontwikkeld voor leidinggevenden om uitkomsten uit de VLC met hun medewerkers op te kunnen pakken.

Het resultaat

De introductie is voor meerdere organisatieonderdelen en de eerste leidinggevenden hebben het basisprogramma doorlopen. De VLC wordt op dit moment voor de organisatie doorontwikkeld en voorzien van aanvullende mogelijkheden.