Ondernemerschap en start van eigen bedrijf

Thaeles begeleidt werknemers die de stap naar zelfstandig ondernemerschap willen maken. Mensen die de wens hebben om hun eigen loopbaan een wending te geven en nu op eigen kracht een product of dienst in de markt willen zetten.

Specifieke deskundigheid

Wij hebben voor deze ondersteuning specifieke deskundigheid in huis en wij werken met gekwalificeerde sparring partners. Zo kunnen we vaststellen of het starten van een eigen bedrijf een begaanbare weg is. Samen kijken we zorgvuldig of de aspirant-ondernemer op basis van zijn ondernemerscompetenties en -vaardigheden succesvol kan zijn en of er voldoende markt is voor zijn product of dienst.

Een vaste coach doorloopt na een zorgvuldige diagnose onder andere de volgende onderdelen:

  • Het waarom van de verzelfstandiging
  • Omschrijving van product of dienst
  • Opstellen van een realistische begroting en financiering
  • Starten met behoud van uitkering
  • Het ondernemingsplan
  • De rechtsvorm
  • Verkoop en presentatie

Starten als ondernemer brengt onzekerheid met zich mee, dat hoort bij het ondernemerschap. Toch kunnen we dankzij een professioneel en intensief voortraject al een flink deel van de onzekerheden wegnemen. Daarnaast kan een startend ondernemer gebruik maken van ons netwerk. We doen er kortom alles aan om een startend ondernemer goed uitgerust aan de start te krijgen.

Meer inspiratie?

Download leaflet