Naar een lerende organisatie

De vraagstelling

Marktontwikkelingen dwingen ons om een betere performance in de markt neer te zetten waarbij iedere medewerker en afdeling invulling moet gaan leveren aan gezamenlijk ondernemerschap en slagvaardigheid.

Ons antwoord

Met een proces gericht op de cultuuromslag bij dit metaalbedrijf moet een bijdrage worden geleverd aan de organisatie-ontwikkeling van het bedrijf. In een eerder programma is met het MT en organisatieonderdelen de gewenste ontwikkelrichting en cultuur bepaald. Omdat het cruciaal is in dit proces dat de leidinggevenden zich mede eigenaar voelen van het veranderingsproces richt de aandacht zich bij de aanpak in de 2de fase op deze groep. Om de leidinggevenden goed te faciliteren is, op basis van een persoonlijke diagnose, een ontwikkeltraject uitgezet dat de leidinggevende in het proces moet ondersteunen.

Het resultaat

De individuele diagnose die is uitgevoerd onder afdelingshoofden en MT-leden heeft geresulteerd in een plan van aanpak en veranderplan. Conform de wens van de het bedrijf is het proces opgestart om de sturing van het veranderingsproces z.s.m. neer te leggen bij de eigen medewerkers.