Een uitstekend middel om te kijken of je nog op de juiste plek zit

Omroep Brabant heeft Thaeles ingeschakeld voor een traject gericht op loopbaancoaching voor medewerkers. Het resultaat is dat medewerkers aan het denken zijn gezet over hun eigen toekomst en het heft in eigen hand kunnen nemen.

Om medewerkers de mogelijkheid te geven zelf in regie te blijven over hun eigen toekomst, biedt Omroep Brabant hen een traject loopbaancoaching aan. Aanleiding voor Omroep Brabant om Thaeles in te schakelen, is de afspraak hierover in de CAO voor omroeppersoneel. Een extra stimulans voor medewerkers om een dergelijk traject te doorlopen, wordt gevormd door de kabinetsplannen voor de publieke omroep. Deze raken namelijk ook de regionale omroepen en het is niet ondenkbaar dat eventuele bezuinigingen gevolgen hebben voor het personeelbestand.

Spiegel
Directeur Henk Lemckert legt uit waarom Omroep Brabant hiervoor heeft gekozen. “Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers bezig zijn en blijven met de eigen toekomst. Loopbaancoaching is een uitstekend middel om te kijken of je nog op de juiste plek zit. Het houdt je een spiegel voor en het zet je je serieus aan het denken. En veel mensen vinden het prettig om in een vertrouwelijke setting eens over hun eigen toekomst en ambities te praten.”

Opzet
Projectleider Loes Quik legt uit hoe loopbaancoaching wordt ingezet. “Het traject begint met een aantal analyses en testen, die de medewerker online maakt.” Naast het in kaart brengen van je drijfveren en je energiebalans, zijn testen opgebouwd rondom bijvoorbeeld persoonlijkheid, werkbeleving en motivatie en beroepenoriëntatie. “De medewerker bespreekt vervolgens de uitkomsten met de eigen coach, uiteraard in een vertrouwelijke setting. Tijdens de coachgesprekken staat de medewerker centraal, zodat hij of zij kan inzoomen op belangrijke loopbaan- of levensvragen.”

Inclusief de kennismaking met de eigen coach, worden over een periode van twee tot drie maanden vijf gesprekken gevoerd. Het traject wordt afgerond met een persoonlijk ontwikkel- en actieplan, om de toekomstige loopbaanwensen in kaart te brengen en te borgen. Als de kandidaat dat wil, wordt afgesloten met een driegesprek met zijn of haar leidinggevende. Daarbij geldt dat niets moet, maar veel mogelijk is.

Testen
Redacteur Pètry Gamers, die ook voorzitter van de Ondernemingsraad is, heeft als een van de eersten deelgenomen aan de loopbaancoaching. “Normaal gesproken doe je zoiets niet snel uit jezelf. Toen ik het aanbod kreeg om hieraan deel te nemen, wist ik niet helemaal wat ik moest verwachten. Nu kan ik het iedereen aanraden.”
Henk Lemckert merkt dat het gros van de deelnemers enthousiast is over het traject. ”Het heeft een aantal van hen aan het denken gezet over de eigen toekomst. Dat is winst voor ieder individu.”
Pètry Gamers herkent dat. “Er komt nu een tweede lichting en ik hoor in de wandelgangen dat mensen hier enthousiast voor zijn. Dus dat is een goed teken.”

Persoonlijke aanpak
Het succes van een traject als dit schuilt in de persoonlijke aanpak, aldus Henk Lemckert: “Thaeles levert maatwerk en kijkt heel nadrukkelijk naar wat het individu nodig heeft. Daarnaast gaat het om vertrouwelijke gesprekken, waarvan alleen de collega in kwestie beslist of en zo ja met wie hij of zij de uitkomsten wil delen. De correcte manier waarmee Thaeles omgaat met die vertrouwelijkheid is voor ons een belangrijke reden om door te gaan.”
Pètry Gamers voegt daaraan toe: “Ik heb echt het gevoel dat mijn begeleider aandacht heeft voor mij. In onze gesprekken ging het niet alleen over mijn al werknemer, maar ook over mij als persoon. Mede daardoor heb ik het traject als heel prettig ervaren, in alle opzichten.”

Over Omroep Brabant
Omroep Brabant is de regionale publieke omroep van de provincie Brabant. Er werken zo’n 250 mensen, van wie ongeveer 150 in vaste dienst. De omroep wil Brabanders verbinden met Brabant door een objectieve, betrouwbare en eigentijdse programmering.

Bekijk alle artikelen uit de nieuwsbrief van oktober 2013