Jonge wetenschappers op de arbeidsmarkt

De vraagstelling

Hoe kom ik nu aan de slag? Ik ben wetenschapper, AIO of gepromoveerd en merk dat ik maar moeilijk aan ’t werk kom.

Ons antwoord

Onze insteek is in deze situatie zeer praktisch van aard. Een intensieve, kortdurende loopbaanoriëntatie die we koppelen aan een arbeidsmarktverkenning geeft al vrij snel antwoord op essentiële vragen. Waar liggen mogelijkheden, welke functies zijn passend, hoe leer ik de arbeidsmarkt kennen en hoe breng ik mezelf onder de aandacht? Deze inzichten vertalen we met de kandidaat naar een bijpassende aanpak. Met inzet van gerichte coaching start een actief proces om de nieuwe baan ook daadwerkelijk te verwerven.

Het resultaat

De kandidaat verwierf op deze manier snel en goed inzicht in zijn arbeidsmarktmogelijkheden en de aanpak die werd uitgezet leverde de gewenste passende baan op.