HRM en employability

Diverse adviseurs beschikken over een professionele achtergrond en ervaring op het gebied van HRM en management. Regelmatig worden wij daarom gevraagd om met gebruik van deze kennis vraagstukken en projecten gericht op in- door- en uitstroom (tijdelijk) te ondersteunen.

Partner voor uitvoering

Voor veel bedrijven is Thaeles een partner voor de uitvoering van vraagstukken. U kunt daarbij onder andere denken aan:

  • Begeleiden van veranderingsprocessen;
  • Opbouw, inrichting en realisatie van groeps-outplacementprocessen;
  • Opbouw en inrichting van het werving- en selectieproces;
  • Opzetten en inrichten van mobiliteits- en loopbaancentra;
  • Opzetten en realiseren van systematiek van beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken;
  • Opzetten en invoeren van een systeem van verzuimmanagement;
  • Realisatie van projecten gericht op functiebeschrijving en functiewaardering.

Download leaflets