Vitaliteitmanagement

Vitaliteitmanagement mag u gerust zien als een sociale plicht maar het is ook een economisch belangrijke activiteit. U kunt immers aanzienlijke bedrijfskosten besparen door uw medewerkers vitaal te houden of, als ze uitvallen, op de juiste wijze te laten re-integreren. Uw medewerker blijft energiek en gemotiveerd, waardoor duurzame inzetbaarheid bevorderd wordt. Bovendien zorgt u er voor dat expertise zo mogelijk binnen uw bedrijf beschikbaar blijft.

Advies en management

Als werkgever probeert u daarom een totaalaanpak te ontwikkelen waarmee vitaliteit wordt bevorderd en verzuim voorkomen of teruggedrongen kan worden. Dit vraagt om visie op een vitaliteit- en verzuimaanpak, een beleidsmatige insteek en vertaling naar de praktijk. U wilt dan ook graag weten wat de status is van uw huidige vitaliteit- en verzuimbeleid en op welke gebieden u dit verder kunt ontwikkelen naar een aanpak die door uw hele organisatie wordt gedragen. Thaeles kan u daarin ondersteuning bieden.

Effectieve aanpak

De adviseur van Thaeles analyseert uw vitaliteit- en verzuimbeleid en relevante kerngegevens. Aan de hand van een gesprek met management en een vragenlijst wordt inzicht verkregen in de huidige situatie en de gewenste situatie. Op basis van deze informatie wordt een aanpak voorgesteld, die vervolgens door de organisatie stapsgewijs wordt ingevoerd en geëvalueerd. Het advies wordt verwoord in een rapportage, voorzien van praktische adviezen, een plan van aanpak en voorzet tot implementatie en evaluatie. Desgewenst zetten wij met de organisatie de realisatie in gang.

Meer inspiratie?

Download leaflets