Medewerkers komen uit zichzelf in beweging

“Iedereen die een stap wil zetten moet dat kunnen doen.” Zo verwoordt intern loopbaanadviseur José Franssen de insteek van het project ‘Op pad in je loopbaan’ van de gemeente Sittard-Geleen. “Het is belangrijk dat medewerkers de regie kunnen voeren over hun loopbaan. Zodat ze bewust kiezen voor een baan of functie, zelfs als dat buiten de organisatie is. Dat is de reden waarom de gemeente budget heeft vrijgemaakt voor dit project, om aan te geven hoeveel belang we hechten aan de ontwikkeling van medewerkers.”

Collectieve externe training

Gekozen werd voor een loopbaantraining door een externe partij. In de eerste plaats vanwege het feit dat de werkdagen van José op dat moment al ruim voldoende gevuld waren. Ook de frisse blik van buiten was een reden, legt José uit. “Medewerkers konden bij mij al terecht voor een individuele loopbaantraining, met als voordeel dat het dan maatwerk is. Door een collectieve training aan te bieden hebben medewerkers een keus. Voordeel daarvan is dat je ook van elkaar leert en nieuwe inzichten krijgt.”


José Franssen: “Belangrijk dat medewerkers de regie kunnen voeren"

Groepsdynamiek

Dat samen doen is zonder meer een meerwaarde van de training, legt Carina Sampers uit. Zij is een van de adviseurs van Thaeles die de gemeente heeft begeleid. “Het met elkaar sparren, ervaringen uitwisselen, samen oefenen en samen leren heeft een positieve werking op de groep.” Feedback geven en ontvangen is niet voor iedereen even eenvoudig. Door de ervaring van de trainers weten zij een veilige omgeving te creëren waarin elk lid van de groep zich durft bloot te geven en kan ontwikkelen.

Veiligheid

Dat betekende wel dat José bij het uitzetten van de vraag bijzondere aandacht had voor het aspect veiligheid. “Vanaf dag één moesten medewerkers zich veilig voelen, anders werkt het niet. En dat is gelukt.”
Dat de keuze op Thaeles viel, had niet alleen daarmee te maken, aldus José. Erg belangrijk is natuurlijk ook een goede prijs-kwaliteitverhouding. De consultants denken serieus mee, stellen de juiste vragen en halen er geen onnodige zaken bij. Ze hebben verstand van zaken en verzorgen zelf de training. Dat merk je in een gesprek meteen en dat geeft vertrouwen.”


Het stadskantoor van de gemeente Sittard-Geleen is een moderne werkplek

Bewustwording

Het doel dat José met de loopbaantraining voor ogen had, was bewustwording van medewerkers. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat mensen zichzelf goed kennen. “Het doel is dat medewerkers antwoord kunnen geven op de vragen “Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik naar de toekomst?’ Het kan dan heel goed zijn dat mensen op hun plek blijven, maar dan weten ze waarom. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat iemand besluit iets heel anders te gaan doen. Waar het om gaat is dat mensen een bewuste keuze maken.”

De loopbaantraining is vanuit Thaeles verzorgd door Carina Sampers en Esther Vos, beiden senior adviseur en coach met ruime ervaring. Carina vertelt over de opzet van de training. “Met iedere medewerker die zich aanmeldde, is een intakegesprek gevoerd om er zeker van te zijn dat deze collectieve loopbaantraining het juiste instrument was. Vervolgens zijn we in groepen aan de slag gegaan met verschillende oefeningen, zodat medewerkers aan de lijve konden ervaren wat belangrijk voor ze is. We hebben oefeningen in de ruimte gedaan, en beeldende oefeningen, waardoor mensen de verbinding leggen met hun gevoel. Dat is minder zweverig dan het klinkt, hoor. De bedoeling is dat we de kwaliteiten van medewerkers koppelen aan hun drijfveren. Maar ook behandelen we onderwerpen als ‘netwerkgesprekken voeren’. Heel praktisch dus.”

De training wordt afgesloten met een individueel eindgesprek waarin een actieplan wordt vastgesteld. Behalve de medewerker en de trainer is José of een HRM-adviseur daarbij aanwezig, zodat het traject geborgd wordt in de organisatie. Ook de leidinggevende van de medewerker zit bij het gesprek, vertelt José. “Op die manier informeert de medewerker zelf zijn leidinggevende over wat hij wil met zijn toekomst. Ze kunnen van gedachten wisselen en tot oplossingen komen of concrete acties uitzetten.”

De deelnemers aan de loopbaantraining zijn zonder uitzondering zeer positief, vertelt José. “Medewerkers beoordelen de training met gemiddeld een 8,5 tot een 9. Echt een heel goede score. De opmerkingen die op het evaluatieformulier worden geschreven zijn ook erg enthousiast. ‘Ik weet nu waar ik energie van krijg en wat me energie kost’; ‘Ik voel de kracht om stappen te gaan zetten’; ‘Ik weet nu wat ik wil’ en ‘Dit duwtje had ik net nodig’. Dat was precies het doel van de training.”

José geeft aan dat de gemeente tevreden is met het resultaat van de training. “Onze organisatie heeft er baat bij als medewerkers zich ontwikkelen. En gezien de reacties is dat zeker het geval. Mensen worden in hun kracht gezet waardoor ze uit zichzelf in beweging komen.”

Over Sittard-Geleen

Sittard-Geleen is een Bourgondische stad. Dat zie je terug in de vele restaurantjes en kroegen. En aan de evenementenkalender die het hele jaar door boordevol zit. Cultuurliefhebbers genieten van het historische erfgoed en de verrassende cultuuragenda. Maar ook sportievelingen kunnen hier hun hart op halen. Heerlijk recreëren in de groene omgeving, of sportieve uitdagingen aangaan bij een van de vele sportverenigingen.


Zomerse terrassen in het bruisende centrum van Sittard