Kosten verzuim drastisch omlaag

De vraagstelling

Onze organisatie van 4500 medewerkers wil de kosten van verzuim verder omlaag brengen. We hebben daarom behoefte aan een partner die advies combineert met een aanpak op maat, in nauwe samenwerking met ons interne mobiliteitsbureau en bedrijfsonderdelen.

Ons antwoord

Met de zorginstelling is een samenwerking ontwikkeld die voorziet in maatwerk per situatie en is een praktijk ontwikkeld waarbij de organisatie de werkzaamheden op het gebied van verzuim “poortwachterproof “ kan uitvoeren. Door de inzet van onze arbeidsdeskundige en loopbaanadviseurs worden, i.s.m. het mobiliteitsbureau en HR, korte interventies en trajecten ingezet om medewerkers binnen dan wel buiten de organisatie te herplaatsen. Daarnaast zorgen wij voor professionele voeding van de organisatie op het gebied van veranderende wet- en regelgeving en de toepassing van methodieken.

Het resultaat

Door het partnership zijn er korte lijnen ontstaan met de organisatie en kan er per omgaande ingespeeld worden op nieuwe situaties. Door het samenspel met de organisatie heeft een bundeling van in- en externe kennis plaats waardoor verzuimsituaties efficiënt opgepakt worden. Door de samenwerking met het Mobiliteitscentrum is er voorwerk gedaan waardoor we in het vervolgtraject tijden geld kunnen besparen.