Leiding geven aan vitaliteit

We gaan met u in gesprek om te onderzoeken waar de behoeftes van leidinggevenden liggen in uw organisatie. Op basis hiervan maken we een training op maat.

Ook is er mogelijkheid voor open inschrijving. In deze variant nemen leidinggevenden van verschillende organisaties deel aan de training waardoor kennis en vaardigheden kunnen worden uitgewisseld. Bij de open inschrijving hanteren we een programma bestaande uit een aantal vaste componenten, zowel individueel als in groepsverband, waarbij er voldoende ruimte is om in te gaan op vragen en actuele casussen. 

Ons gehele trainingsprogramma wordt op een “breinproof” methode uitgevoerd. Dit betekent dat er veel variatie is in materiaal, werkvormen, kijken en ervaren. Deelnemers worden op diverse manieren geprikkeld en de kennis wordt zodanig aangereikt dat deze direct vertaalbaar is in de actualiteit van het werk.

Werkwijze

De trainingen worden verzorgd door een adviseur/trainer in combinatie met een van onze eigen arbeidsdeskundigen.

In de training en de coachgesprekken worden de volgende thema’s behandeld:

 • Waar sta ik als leider
 • Focus geven aan vitaliteit
 • Regie in eigen hand nemen
 • Regisseren in lastige situaties
 • Het borgen van de nieuwe vaardigheden

Door middel van opdrachten en oefenvormen zullen aan de hand van een aantal casussen de deelnemers veel gelegenheid krijgen om zelf te ervaren, te oefenen, te leren en zich de nieuwe items eigen te maken.

Resultaat van de training

Een leidinggevende heeft na het volgen van de open  training het volgende bereikt:

 • inzicht in eigen drijfveren, mindset, mogelijkheden om leiding te geven gericht op vitaliteit
 • inzicht in kansen en knelpunten in de eigen afdeling daar waar het gaat om vitaliteit en verzuim, en kan hier adequaat mee omgaan
 • kan voorbeeldgedrag tonen en neemt eigenaarschap voor vitaliteit en verzuim binnen de afdeling
 • kan schakelen en treedt op als regisseur in lastige praktijksituaties
 • kan ‘oplossingsgericht coachen’ bij verzuimsituaties
 • is zodanig getraind dat het aangeleerde gedrag direct ingezet kan worden in de praktijk

Planning

De training (open inschrijving) bestaat uit 3 dagdelen en zal plaatsvinden op:
23 april, 18 juni en 1 oktober 2015, steeds één dagdeel in de middag op een locatie in de regio Venlo. 

Download leaflet