Loonwaardemeting

De loonwaardemeting is een onafhankelijke en betrouwbare beoordeling waarmee de loonwaarde van de medewerker in kaart wordt gebracht. We doen dit door de geleverde werkprestatie in een specifieke functie af te zetten tegen de vereisten van die functie. Hierdoor krijgt u een specifiek beeld van over tempo, kwaliteit en inzetbaarheid van een medewerker in vergelijking met een regulier, volledig inzetbare collega.

Dit instrument wordt succesvol ingezet bij:

  • Percentagebepaling
  • Koers bepalen eerste ziektejaar
  • Meten van functioneringsniveau
  • Aanvragen van loondispensatie of loonkostensubsidie

De loonwaardemeting wordt voorzien van een helder advies ten aanzien van begeleiding en subsidiemogelijkheden.

Lees meer: Thaeles Loonwaardemeting (pdf)