Loopbaancoaching en versterken

Uw bedrijf, functies en medewerkers veranderen. Binnen die beweging probeert u veranderingen op elkaar af te stemmen en medewerkers, waar nodig, intensief te ondersteunen. De coaches van Thaeles kunnen de persoonlijke groeiambitie van uw mensen samen met hen verhelderen, spiegelen aan uw bedrijfsdoelstelling en aangeven wat nodig is om beide samen te brengen en te realiseren.

Intensief

Onze coaches geven met u richting aan de gewenste verandering. Zij combineren daarbij hun ruime ervaring met beproefde methodieken, helpen om oude patronen te ontdekken, te doorbreken en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Daarbij gaat het om patronen in gedrag, gevoel en gedachten. Dat is een intensief traject.

Nieuw perspectief

Om coaching succesvol te laten zijn, is het van belang dat medewerkers optimaal gemotiveerd aan een traject beginnen én dat dit traject tot in detail op hen is afgestemd. Dan is er veel mogelijk. Met coachingsgesprekken, praktische opdrachten, reflectieverslagen en theorie krijgen mensen een inspirerend nieuw perspectief en weten ze beter invulling te geven aan hun werk.

Waar doelstellingen van een medewerker en uw bedrijf te ver uit elkaar blijken te liggen, zullen de coaches niet aarzelen ook dat zichtbaar te maken en daar passende perspectieven voor aan te bieden. De praktijk leert dat coaching door Thaeles een investering is voor de toekomst, van u en uw medewerker.

Meer inspiratie?

Download leaflet