De kracht van organisaties

Organisaties zijn voortdurend in beweging om flexibel en verantwoord in te kunnen spelen op veranderingen in een complexe omgeving. Om het verandervermogen te vergroten is een juiste samenhang in de ontwikkeling van de organisatie én medewerkers van vitaal belang. Medewerkers zijn in onze optiek immers de belangrijkste factor om de organisatieveranderingen en -ontwikkelingen tot een succes te maken.

Continue proces van unieke vragen

Organisatieontwikkeling is voor ons een continue proces en veel meer dan de optelsom van individuele veranderingen en incidenten. Met dit uitgangspunt begeleiden wij organisaties in hun ontwikkeling die gericht kan zijn op bewustwording en bijvoorbeeld het verbeteren van samenwerking, cultuurverandering, motivatie, communicatie of de ontwikkeling van gewenst gedrag en houding.

Ontwikkelingsvragen zijn wat ons betreft uniek en vragen dus om maatwerk dat met de organisatie wordt ingericht. In onze aanpak stimuleren wij het proces dat zorgt voor het evenwicht tussen de ontwikkeling van de organisatie en die van het personeel.

Onze aanpak

Onze aanpak kenmerkt zich door een sterke combinatie van zakelijkheid, beleving, eenvoud, mens- en resultaatgerichtheid. Het doel is daarbij om alle betrokkenen vanuit zichzelf in beweging te krijgen richting het doel van de organisatie. Zo wordt een ontwikkeling in gang gezet waaraan medewerkers zich graag zullen verbinden. Een verandering met zo min mogelijk weerstand en een zo groot mogelijke kans dat het beklijft. Ontwikkelen en veranderen wordt daarmee een prima combinatie van moeten, willen en kunnen.

Meer inspiratie?