Ontwikkelen van talent

U zoekt naar een heldere aanpak om de kwaliteiten en mogelijkheden van individuele medewerkers in kaart en tot ontwikkeling te brengen. Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar met name ook om competenties en het verbeteren of veranderen van houding en gedrag. Thaeles biedt daarvoor beproefde programma's op een individueel niveau die snel tot resultaat leiden en optimaal het perspectiefgesprek in te gaan.

Onze aanpak

De aanpak wordt door ons per situatie en op basis van een eerste verkenning van de vraag op maat gemaakt. Wij maken daarbij gebruik van een  breed scala aan methodieken die de medewerker de juiste middelen en inzicht in handen geeft om de ontwikkeling in gang te zetten.

Het gebruik van individuele coaching of inzet van rollenspelen en creatieve technieken moeten de ontwikkeling van vaardigheden gaan borgen. Op die manier weten wij de leerstijlen van de deelnemer optimaal te benutten en zorgen wij ervoor dat de aanpak, ook in de dagelijkse praktijk van de deelnemer, zijn meerwaarde gaat hebben.