Uitgangspunten voor een gedegen aanpak

Unieke vragen gericht op ontwikkelingen en verandering voor organisaties, teams of medewerkers vragen wat ons betreft om een gedegen aanpak en een scherpe kijk op wat er moet gebeuren.
 
In onze aanpak hanteren we daarom de volgende uitgangspunten:

  • Met onze deskundigheid leveren wij een maatschappelijke bijdrage aan het functioneren, inzetbaar houden en betrokken blijven van mensen binnen teams en organisaties;
  • Wij zijn een professionele gespreks- en sparringpartner daar waar het gaat om het begeleiden en stimuleren van verandering en ontwikkeling voor organisaties en individuele medewerkers;
  • Voor onze opdrachtgevers en deelnemers zijn wij een solide, betrokken en betrouwbare partner. Innovatief en flexibel en met een open stijl van zaken doen;

En wellicht het belangrijkste: wij ervaren de vraagstelling van onze opdrachtgevers telkens weer als uniek en leveren daarom per situatie maatwerk. Ook dat is Thaeles: zorgvuldig, pragmatisch, ondernemend en doeltreffend.