Individueel outplacement

Een fusie, gewijzigde concurrentieverhoudingen, economische ontwikkelingen of het niet aansluiten van de ambitie van een medewerker; u ontkomt er soms niet aan om afscheid te nemen van medewerkers. Wilt u medewerker en bedrijf een passende ondersteuning bieden, dan is outplacement een optie.

Intensieve aanpak

U kunt op dat moment een stevig beroep doen op de professionals van Thaeles. Wij koppelen ruime ervaring met de door- en uitstroom van personeel aan een actieve en intensieve aanpak. Hierbij realiseren we, met inzet van persoonlijke coaching, begeleiding en bemiddeling, nieuw perspectief. Thaeles maakt gebruik van trainingen en programma's die wij in eigen beheer ontwikkelen en biedt medewerkers een digitale omgeving in de vorm van eigen vacaturezoekprogramma's en virtuele mobiliteitscentra.

Succesvol

Wij zijn bijzonder succesvol in het begeleiden van mensen naar nieuw werk. Dit wordt mede bepaald door onze netwerken en de intensieve contacten met partijen in de arbeidsmarkt, waardoor nieuwe mogelijkheden en vacatures goed toegankelijk worden voor deelnemers. Thaeles bereikt bij collectief of individueel outplacement bovendien snel resultaat en dat is in ieders belang. Als werkloosheid voorkomen kan worden, zal de schadelast (in geld en imago) immers worden beperkt.

Outplacement is maatwerk. Ieder project, ieder traject wordt op basis van de intake, het beschikbaar budget en de beschikbare tijd per individu samengesteld. Op deze manier wordt een voor alle partijen acceptabele oplossing geboden.

Meer inspiratie?

Download leaflet