Duurzame inzetbaarheid en duurzaam presteren

Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid en duurzaam presteren staat in toenemende mate op de agenda van ondernemingen, vakorganisaties, overheid en kennisveld. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. 

Werknemers zullen langer moeten doorwerken om de economische gevolgen van de vergrijzing en de ontgroening van de arbeidspopulatie op te kunnen vangen. Overheidsbeleid zorgt voor een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Om verlies van waardevolle kennis en ervaring door de uittreding van ouderen tegen te gaan en om productiekracht te behouden, worden werknemers gestimuleerd om langer door te werken en ontmoedigd om voortijdig uit te treden.

Door deze maatschappelijke ontwikkelingen stellen opdrachtgevers ons de vraag meer inzicht te geven in de motivatie en gezondheid van ouderen die nodig is om te blijven werken en interventies die de duurzame inzetbaarheid (van ouderen) bevorderen.

Onze programma's voor bedrijven en hun werknemers, gericht op  duurzame inzetbaarheid, sluiten aan bij deze praktijk op de werkvloer. Met stakeholders ontwikkelen we een bedrijfsspecifieke invulling van beleid, instrumentarium en cultuur op het gebied van duurzaam presteren en inzetbaar zijn. Wij zetten onze praktijkervaring hier graag voor in en zorgen voor verspreiding van kennis en inzichten, tools en goede voorbeelden.

Meer informatie over de mogelijkheden om binnen uw organisatie een agenda te ontwikkelen op duurzame inzetbaarheid en duurzaam presteren? Neem dan contact op met één van onze specialisten of bel met 077-4650785. 

Download leaflet