Organisatie en Ontwikkeling

Ontwikkelen en veranderen. Als wij onze blik richten op onze huidige maatschappij dan lijkt verandering en noodzaak te ontwikkelen soms nog de enige constante. Voor uw organisatie zal dat niet anders zijn. Hoe succesvol u kunt inspelen op deze en toekomstige veranderingen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop u omgaat met de ontwikkeling van uw belangrijkste kapitaal: uw medewerkers. Het is daarom cruciaal uw mensen zó in te zetten, dat uw organisatie krachtiger wordt. Thaeles adviseert en ondersteunt u actief bij de opzet en realisatie van deze processen.

Onze visie

In onze visie op cultuur-, ontwikkelings- en veranderingsprocessen staan mensen centraal. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat dit een voorwaarde is om deze processen te kunnen laten slagen. Onze adviseurs laten u de mogelijkheden van uw medewerkers zien én ontdekken, zodat u deze beter kunt benutten en kunt werken aan een vitale organisatie.

Hierbij maken we gebruik van een pakket onderzoeks-, trainings- en coachingsprogramma’s dat per situatie wordt samengesteld. Door samen vanuit verschillende gezichtspunten te kijken, komt u tot nieuwe inzichten. Als u weet wat uw mensen kunnen en willen, kunt u hun kwaliteiten optimaal benutten en ontwikkelingen in uw organisatie succesvol in gang zetten.

Meer inspiratie?

Download leaflet