Persoonlijk ondernemerschap

Bij onze opdrachtgevers zien we in korte tijd de balangstelling voor persoonlijk ondernemerschap in de organisatie snel toenemen. Externe ontwikkelingen van o.a. economische-, technologische- of demografische aard, maar ook de toenemende internationalisering en duurzaamheidsagenda, vragen om het versterken van flexibiliteit, slagkracht en actieve bijdrage in alle lagen van de organisatie.

Daar waar de ambitie om persoonlijk ondernemerschap in de organisatie de ruimte te geven is de praktijk vaak weerbarstig. Wat kenmerkt nu ondernemerschap? Op welke wijze kunnen we ondernemerschap traceren, stimuleren en faciliteren? Op welke wijze geven we leiding aan ondernemerschap in de organisatie?

In onze programma's leggen we daarom met medewerkers en leidinggevenden een basis waarmee het begrip persoonlijk ondernemerschap vastgepakt en invulling gegeven kan worden.

Meer informatie: neem gerust contact op met één van de adviseurs op deze pagina of bel met 077-4650785