Vitaliteit en verzuim

Vrijwel iedere organisatie krijgt te maken met medewerkers die ziek worden. Het is daarom van belang om verzuim te voorkomen en ‑als een medewerker toch uitvalt‑ te zorgen voor een snelle en goede re-integratie. Niet alleen kunt u hiermee veel besparen, de Wet Verbetering Poortwachter verplicht u hier zelfs toe. Thaeles is hierbij voor u een deskundige partner met een oplossingsgerichte aanpak.

In onze optiek begint de aanpak van verzuim in een zo vroeg mogelijk stadium. Onze adviseurs verschaffen u en uw medewerkers het inzicht én de middelen voor een concrete en pragmatische aanpak. Zij ondersteunen u bij de analyse van uw verzuim, de opzet van een passende aanpak en de uitvoering van uw gezondheidsmanagement en verzuimbeleid.

Om verzuim te voorkomen gebruiken onze adviseurs verschillende interventies op het gebied van (arbeidsdeskundig) onderzoek en coaching. Bovendien kunnen zij u begeleiden bij de re-integratie van uw medewerkers, bij zowel eerste als tweede spoortrajecten. Zo ontstaan nieuwe duurzame perspectieven voor u en uw medewerker.

Meer inspiratie?

Download leaflets