Vitaliteit in organisaties

Wij bemerken in de praktijk dat het voor organisaties best lastig is om vitaliteit op een goede manier vorm te geven en hiermee de basis te leggen voor herstel, behoud en het versterken van gezondheid, vakbekwaamheid en motivatie.

Een belangrijke vraag is daarbij hoe vorm en inhoud te geven aan vitaliteitsbeleid in veranderende organisaties in wisselende omstandigheden. Daarnaast om op een effectieve wijze een ambitie en pakket te realiseren dat zorgt voor een integrale aanpak en beínvloeding van factoren die de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie kunnen bevordenen.

Hiermee kunnen organisatie zich ontwikkelen tot aantrekkelijke werkgevers, waar medewerkers actief met het werk en de omgeving bezig zijn, met plezier zullen werken en zich gemakkelijker aanpassen aan de veranderingen die op hun pad komen.

In onze programma's gaan we met opdrachtgevers en werknemers op pad om invulling te geven aan vitaliteit in de eigen organisatie. We doen dit zowel adviserend maar zijn daarna ook betrokken bij de implementatie van een passende aanpak en ondersteuning van management en medewerkers.

Meer informatie: neem dan contact op de adviseurs op deze pagina of bel 077-4650785