Past deze baan nog bij mij?

De vraagstelling

Een leidinggevende krijgt te maken met een nieuwe managementfunctie binnen een andere / nieuwe organisatiestructuur. Het verzoek is te onderzoeken of de nieuwe functie passend is en voor een juiste fit zorgt.

Ons antwoord

Op deze vraag hebben we een loopbaan- en coachingstraject ingezet. Op basis van onze kennismaking hebben we een individuele aanpak bepaald, waarbij een drijfverenonderzoek door middel van Profile Dynamics is ingezet om zicht te krijgen op zijn natuurlijke ‘drives’, op zaken die weerstand bij hem oproepen en op datgene in zijn functie en organisatie dat hem energie oplevert of juist energie kost.

De leidinggevende kreeg nieuwe inzichten door de uitkomsten van het drijfverenonderzoek af te zetten tegen de verwachtingen en eisen die in de nieuwe functie aan hem gesteld werden. Hij wist waarmee hij rekening zou moeten gaan houden in zijn dagelijks functioneren. Deze uitkomsten zijn meegenomen in het coachingstraject dat vervolgens heeft plaatsgevonden.

Het resultaat

Door de bewustwording van de eigen drijfveren is er ruimte ontstaan om nieuw gedrag binnen de functie te integreren en aan te laten sluiten bij de natuurlijke drijfveren. In de functie heeft de manager geleerd om te delegeren en medewerkers verantwoordelijk te maken voor hun eigen taken. De waardering van medewerkers en directie voor de nieuwe aanpak van de leidinggevende is groot. Het traject heeft de bevestiging opgeleverd dat functie en persoon in de nieuwe organisatie uitstekend bij elkaar passen. Betrokkene stapt met veel plezier en voldoening in zijn werk en heeft meer energie over voor andere taken en vrijetijdsbesteding.