Wezenlijke verandering in cultuur

Onderwijsinstelling Fortior schakelde Thaeles in om een cultuuromslag te realiseren bij een van de basisscholen. Peter van Eijk, voorzitter van het College van Bestuur, vertelt over zijn ervaringen.

Medio 2011 komt Peter van Eijk, voorzitter van het College van Bestuur van Fortior, in contact met Fons Houben. Van Eijk heeft behoefte aan begeleiding bij de ontwikkeling van de Andreasschool in Velden, een van de basisscholen van Fortior. “Er was heel wat gebeurd op de school, die was ontstaan uit een fusie. Er had een directiewisseling plaatsgevonden en de school was zich aan het voorbereiden op de realisatie van nieuwbouw en huisvesting binnen één gebouw. Er werkten medewerkers met een lange staat van dienst en nieuwe personeelsleden. Mede hierdoor was een cultuur en klimaat ontstaan waarin ontwikkelingsgericht samenwerken een punt van ontwikkeling was. Ik zag dat we daar professionele begeleiding bij nodig hadden.”

Aanpak
Van Eijk nodigde Fons Houben van Thaeles uit om zijn visie te geven op wat er nodig was om de school verder te helpen. Wat de doorslag gaf is de insteek die Thaeles kiest in z’n aanpak. De woorden ‘verbinding leggen’ en ‘het benutten van de kracht’ beschrijven wat mij betreft het beste hoe Thaeles te werk gaat en dat spreekt mij erg aan. Bovendien was de prijs ook nog eens concurrerend en dat speelt natuurlijk ook mee. Want het moet allemaal wel betaald worden.”

Draagvlak
Wat Van Eijk aanspreekt in de aanpak van Thaeles is de uitgebreide diagnostische fase. “Door goed en uitgebreid stil te staan bij wat er speelt komt de echte vraag bijna automatisch bovendrijven. Het is dan vervolgens natuurlijk wel de uitdaging om het probleem in de uitvoering echt aan te pakken: doen wat er werkelijk nodig is.”
Daar slaagt Thaeles goed in, aldus Van Eijk. “Dat wat in de offerte werd beloofd, maken ze echt waar. Wat ik daadwerkelijk terug zie is bijvoorbeeld de verbinding tussen de teamleden, het benutten van ieders kwaliteiten en het creëren van draagvlak. Want niet iedereen stond te klappen toen er iemand van buiten kwam om ze te vertellen hoe bepaalde ontwikkelingen nog beter konden. Dat de mensen na afloop wel enthousiast zijn, is tekenend voor hoe goed het is verlopen.”

Verantwoordelijkheden
Maar het succes van een dergelijk traject is van meer factoren afhankelijk, realiseert Van Eijk zich. “Als bestuurder ben ik signalerend, faciliterend en volgend geweest. Thaeles heeft de mensen op scherp gezet, hen de spiegel voorgehouden en ze begeleid in het proces van verantwoordelijkheden zien, nemen en uitbouwen. Dat is zeker niet eenvoudig en dat de medewerkers dat hebben opgepakt is een compliment waard. En het is ook de verdienste van de directie van de school, die het vertrouwen kreeg en heeft waargemaakt.”

Instrumenten
De interventies en methodieken die Thaeles gebruikt slaan aan bij het team van de school. ”De individuele begeleiding en de coaching in kleine groepen werpen echt hun vruchten af in de praktijk. Een mooi voorbeeld is het principe van tips en tops, waarmee je mensen stimuleert elkaar complimenten te geven en feedback te geven over wat beter kan. Ik merk dat dit in de praktijk wordt gebruikt, dat het een soort mindset van de mensen is geworden. Voorheen werd er meer over dan met elkaar gepraat. Daarin is een wezenlijke verandering opgetreden.”
Senior coach Fons Houben, die het traject vanuit Thaeles heeft begeleid, vult aan: “Laatst zijn we nog een keer terug geweest in een MT-overleg. Puur als toehoorder, als een soort vlieg op de muur om te zien en te horen hoe het er nu aan toe gaat. Het is geweldig om zo te vernemen welke vorderingen mensen op deze school hebben gemaakt en hoe samenspel in goede sfeer plaatsvindt.”

Tevreden
Peter van Eijk is erg tevreden over de samenwerking met Thaeles. “Dit was een intensief traject dat alles bij elkaar zo’n anderhalf jaar heeft geduurd. Dan is het belangrijk dat er een goede match is tussen het team van docenten en de coaches die hen begeleiden. Er moet een klik zijn. We hadden van tevoren natuurlijk ingeschat dat die er wel zou zijn, en daar zijn we zeker niet bedrogen uitgekomen.”

De Stichting Fortior is een onderwijsorganisatie voor katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Venlo. Ruim 300 medewerkers verzorgen uitdagend onderwijs voor 2900 kinderen, op 12 scholen voor regulier en 1 school voor speciaal basisonderwijs.

Lees onze hele nieuwsbrief van april 2013.