Privacy en vertrouwen

Wij gaan zeer vertrouwelijk om met aan ons verstrekte persoonsgegevens waarbij de vigerende wet- en regelgeving van toepassing is. Wij hanteren daarnaast de voor de branche en onze werkzaamheden geldende afspraken inzake privacy.
 
Onze procedures voldoen aan de normen die gelden binnen de wet bescherming persoonsgegevens. U heeft daarom altijd het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens door ons zijn opgeslagen. Indien uw persoonlijke gegevens wijzigen kunt u ons verzoeken de bestaande gegevens aan te passen.

Bent u van mening dat wij onrechtmatig gebruik maken van uw gegevens dan kunt u zich tot ons secretariaat wenden, via nummer 077-4650785, voor het oplossen van uw bezwaar.