Gertie Verreck

Gertie Verreck

Sinds 2013 werk ik bij Thaeles waar ik een ruime ervaring als senior HR/Opleidingsadviseur en trainer combineer met het werk van loopbaanadviseur en coach. Ik heb ervaring in het ‘vertalen’ van HR-beleid naar geïmplementeerde, praktische maatwerktrajecten op gebieden als performancemanagement en sturen op vitaliteit binnen de organisatie. Daarbij ben ik gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van ontwikkelprogramma’s voor leidinggevenden op alle niveaus. Ik ben coach op het gebied van loopbaanbegeleiding en teamcoaching. Mijn brede expertise op het gebied van breinleren zet ik in om mensen te inspireren om met meer plezier zichzelf te ontwikkelen, een voorbeeldrol te pakken en daadwerkelijke gedragsverandering te realiseren. Ook geef ik workshops en trainingen rondom het thema breinleren voor HR-adviseurs, leidinggevenden, docenten en trainers.

"Ik vind het een uitdaging om mijn ervaring in te zetten om organisaties en medewerkers verder te ontwikkelen. Mijn aanpak start met het boven water krijgen van de daadwerkelijke vraag. Ik luister open en met een positieve insteek, denkend vanuit mogelijkheden: “wat is er wel”. Vervolgstap is om samen aan de slag te gaan om deze kansen en kwaliteiten verder uit te bouwen: “Alles wat de juiste aandacht krijgt kan groeien”."

Recent gewerkt met leiderschapstrainingen voor Managementteam en leidinggevenden binnen een zorgorganisatie rondom thema’s als performance management en regievoering in verzuim; Coaching en ontwikkeling van leidinggevenden; Talentscans voor gemeenten; Loopbaanonderzoeken binnen een sociale werkvoorziening; Trainingen voor OR rondom thema’s als medezeggenschap in een open mindset; Trainingen binnen de zorg rondom professioneel en klantgericht handelen.

BCL Professionals