Hugo Keijzer

Hugo Keijzer

Jarenlange ervaringen zet ik in voor de re-integratie van mensen die door ziekte en beperking hun dagelijkse werk niet meer kunnen uitoefenen, of al beperkt de arbeidsmarkt betreden. De afgelopen periode heb ik me verder bekwaamd in het arbeidsdeskundig adviseren in verzuimsituaties. Binnen ons bedrijf houd ik me bezig met arbeidsdeskundige adviezen aan organisaties en ondernemers. Daarbij krijgt de menselijke maat ruime aandacht, evenals de wettelijke kaders waarin re-integratie dient plaats te vinden.

“Ieder verdient een rol van betekenis, naar kunde en vermogen. Als de gezondheid die inzet moeilijker maakt zet ik mijn kennis, vaardigheid en creativiteit in om werkgever en werknemer te adviseren over de mogelijkheden, en de weg te wijzen in de wet en regelgeving. Ik ben daarbij een 'mensenmens', toegankelijke gesprekspartner, met arbeidsdeskundige en coachende vaardigheden.”