Publicaties

P&O kring Helmond & omstreken gaat verder onder de naam P&O Kring Brainport

De invloed van hechtingsstijlen op het werk (1)

In de ontwikkelingspsychologie is de theorie over hechtingsstijlen een bekend onderzoeksgebied. Langzamerhand begint deze theorie ook in andere domeinen van de sociale wetenschappen terrein te winnen. Zeker als het gaat om interpersoonlijke relaties wordt het belang ervan vaker erkend.

Klik hier voor het artikel in PDF-formaat

De invloed van hechtingsstijlen op het werk (2)

Dit artikel is een vervolg op mijn eerdere artikel over hechtingsstijlen en gaat over de mogelijke gevolgen van de wijze van hechten voor het werk. Met kennis over hun eigen hechtingsstijl kunnen medewerkers vaardigheden aanleren waardoor ze mogelijk meer kunnen meebewegen met de veranderingen op de huidige arbeidsmarkt.

Klik hier voor het artikel in PDF-formaat

HR spil in het transitieproces

HR spil in het transitieproces

Investeren in inzetbaarheid van medewerkers loont. Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid misschien wel meer dan ooit. Hoe springt HR hierop in?

Klik hier voor het artikel in PDF-formaat.

Oud en der dagen zat

Oud en der dagen zat

Onder de titel "Oud en der dagen zat", en met als subtitel "Burnout en pensionering: twee kanten van dezelfde medaille?" heeft onlangs een publicatie plaatsgevonden in het novembernummer van de Gids voor Personeelsmanagement. Het artikel gaat in het bijzonder in op de gevolgen van burnout voor oudere werknemers en is gebaseerd op een onderzoek dat is verricht door het NIDI waarbij bijna 3000 medewerkers van 50 jaar en ouder aan hebben meegewerkt.

De publicatie komt van de hand van Mw. Drs M.V.E. Leenders, ten tijde van het onderzoek als stagiair verbonden aan het NIDI en nu werkzaam als Psycholoog binnen Thaeles BV en Dr. C.J.I.M. Henkens verbonden aan het NIDI.

Klik hier voor de PDF

Autismespectrumstoornissen op het werk

Autismespectrumstoornissen op het werk

Aan werknemers worden steeds hogere eisen gesteld waaraan niet iedereen kan voldoen. Bijvoorbeeld werknemers bij wie mogelijk sprake is van een stoornis binnen het autismespectrum. Zij dreigen vast te lopen in hun loopbaan, doordat leidinggevenden en collega's de signalen niet herkennen. Bewustwording en herkenning kunnen er toe leiden dat zij inzetbaar blijven.

Lees meer: Thema artikel BG Magazine, december 2010, Monique Leenders, psycholoog Thaeles

De No-Risk Polis (Artikel 29B ZW)

De No-Risk Polis (Artikel 29B ZW)

De No-Risk polis is een regeling die bedoeld is om werkgevers te stimuleren om werknemers met een ziekte of handicap in dienst te nemen. Hierover is een artikel geschreven door Ingrid Linders en Loes Heuts.

Klik hier om het artikel te downloaden.

Voorkomt loopbaanplanning ontslag?

Voorkomt loopbaanplanning ontslag?

Onder de titel "Kan een goede loopbaanplanning gedwongen ontslag voorkomen", met als subtitel "voorkomen is beter dan genezen"  is een artikel verschenen in het septembernummer van het maandblad Reïntegratie. Het gaat in op de (psychosociale) gevolgen van gedwongen ontslag en de vraag of dit te voorkomen is als werkgevers en werknemers zich gezamenlijk actief inzetten om vorm te geven aan een bewuste loopbaanplanning. Eveneens wordt aandacht besteed aan beleidsadviezen ten aanzien van onvrijwillig ontslag.

Dit onderzoek werd verricht bij een middelgrote organisatie in het zuiden van het land. In totaal heeft de helft van het aantal werknemers aan dit onderzoek deelgenomen.

De publicatie komt van de hand van Mw. drs. M.V.E. Leenders, werkzaam als psycholoog/loopbaanbegeleider binnen Thaeles BV.
 

Klik hier voor het artikel in PDF formaat.

Haal het beste uit uw team

Haal het beste uit uw team

Teamoptimalisatie is iets van alle tijden. Juist in Nederland, een land met een sterke kenniseconomie, is uitwisseling en optimale inzet van kennis erg belangrijk. Kenniswerken zal de komende jaren andere eisen aan ons gaan stellen. Het Nieuwe Werken, co-creatie en projectmanagement zullen hierbij een belangrijke rol gaan spelen. Om het gezamenlijke bedrijfsdoel te behalen is het daarom zaak altijd het beste uit mensen te halen. Niet alleen in individueel opzicht, maar ook in de context van een team.

Lees het artikel.