Samen werken aan duurzame inzetbaarheid

Sulzer Turbo Services opereert in een dynamische markt die om een proactieve, innovatieve werkwijze vraagt. Van medewerkers wordt daarom gevraagd anders in hun functie te staan. Thaeles heeft hen geholpen deze nieuwe rol te accepteren en zo de basis te leggen voor duurzame inzetbaarheid.

“We zitten in een overgang van een productiebedrijf naar een kennisorganisatie” vertelt HR Manager René Swart. “Producten worden alsmaar complexer, en tegelijkertijd wordt het moeilijker om op de kosten te concurreren. De meest logische stap was om de operationele afdelingen af te bouwen. Wij hebben besloten die reorganisatie aan te grijpen om een echte verandering in gang te zetten. Dus niet zomaar een aantal mensen ontslaan en dat is het dan, maar kiezen voor een geheel andere insteek.”

Nieuwe rol
Dat is nodig omdat flexibiliteit en mobiliteit steeds belangrijkere factoren worden, zo legt René Swart uit. “Vroeger werkten we veel meer taakgericht, waar we nu vooral in projectverband werken. Medewerkers moeten zich meer en meer realiseren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. De een ziet dat als een welkome uitdaging die hij maar al te graag aangaat, maar er zijn ook medewerkers die er best mee strubbelen. Van bijvoorbeeld een bankwerker wordt verwacht dat deze meedenkt bij de productbewerking, en daardoor moeten ook leidinggevenden hun rol daarop aanpassen. Dat moet je wel kunnen en willen.”

Professionele begeleiding
Sulzer schakelde Thaeles in om het veranderingsproces professioneel te begeleiden. “We hebben voor Thaeles gekozen omdat zij, op medewerkersniveau eerst een stap terug deden om te analyseren waar het werkelijk om draait en wat er nodig is. Hun aanpak, om medewerkers met behulp van Profile Dynamics inzicht te geven in hun drijfveren, in wat hen energie geeft, sprak ons enorm aan. Wat dat betreft hadden we heel snel de connectie op de filosofie. Bovendien spreken de adviseurs en coaches van Thaeles dezelfde taal, en kunnen ze voor verschillende groepen anders schakelen. Zo heeft Thaeles ons geholpen de sleutel te vinden om het verhaal en het ontwikkelingsproces over de bühne te krijgen.”

Succesfactoren
Maar er waren meer factoren die het succes van dit traject bepaalden. “Onze managing director René Vijgen staat vierkant achter deze aanpak en ook de Ondernemingsraad is belangrijk geweest in het proces. Zij hebben ons geholpen het verhaal uit te leggen. Wat daarbij hielp is dat we kengetallen hebben gekoppeld aan het traject. Zo hebben we als doel gesteld dat tien procent van de medewerkers per jaar mobiel moet zijn. Dat kan zijn door een nieuwe functie of door een nieuwe skill aan te leren. Je zag dat sommigen een beetje in paniek raakten, en meteen aan kwamen met vijftien opleidingsverzoeken. Dat hebben we samen in goede banen kunnen leiden.”

Aanvankelijk was er wel enige scepsis bij de stakeholders in Zwitserland. “Gelukkig hebben we de gelegenheid gekregen om dit proces geleidelijk uit te voeren en de reorganisatie als het ware uit te stellen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we bijna de helft minder mensen hebben moeten ontslaan dan aanvankelijk het plan was”; winst voor alle partijen.

Bijzonder
Wat Thaeles bijzonder maakt, is de snelheid en de professionaliteit, aldus René Swart. “We hebben echt het gevoel dat we het samen doen, dat we een partnership zijn aangegaan. Het lukte Thaeles om binnen twee weken het proces op te zetten. Na een aantal startbijeenkomsten zijn individuele gesprekken gevoerd met alle 200 medewerkers, indien nodig ook in het Duits en Engels. Dat was best een uitdaging, want het komt geregeld voor dat onze mensen afwezig zijn vanwege een klus ergens anders in de wereld. Toch hebben we de deadlines gehaald. Dat geeft aan hoe professioneel en klantgericht de mensen zijn.”

Vervolg
Met dit traject is een eerste stap gezet. “Door alle ‘scans’ van de medewerkers op elkaar te leggen, ontstaat een beeld van de organisatie. Met dat beeld kunnen we invulling geven aan de ontwikkeling van medewerkers en dus van het bedrijf. Want we doen dit om een hoger doel te bereiken. We zetten met ons HR-beleid in op duurzame inzetbaarheid. Niet omdat het populair is, maar omdat we erin geloven. Een mooi voorbeeld dat het werkt, is een van onze medewerkers, die op eigen kracht naar buiten is gegaan. ‘Andere kandidaten hadden betere papieren en toch kreeg ik de baan’ zei hij. ‘Dat kwam omdat ik wist wat ik wilde én omdat ik nog een baan had.’ Zulke successen moet je vieren. Dat is waarom we het doen.”

Over Sulzer
Sulzer Turbo Services in Venlo is een hightechbedrijf waar tot voor kort voornamelijk onderdelen van gasturbines werden gerepareerd. Er vindt sinds 2009 een transitie plaats waarbij Sulzer de rol van totaalpartner inneemt, om zodoende voor zijn klanten de beschikbaarheid van machines te vergroten en de onderhoudskosten omlaag te brengen.

Bekijk alle artikelen uit de nieuwsbrief van oktober 2013