Betere samenwerking goed voor vitaliteit team

‘De Hoeve’ in Stramproy is een markante carré-hoeve uit het jaar 1700. Er wonen twaalf cliënten met een visuele en een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Manager Ruud Greijmans geeft leiding aan 18 medewerkers en een aantal vrijwilligers. Hij schakelde Thaeles in om de communicatie en samenwerking te verbeteren.

Geen teamgevoel
“Het team heeft een roerige tijd achter de rug, onder andere door een aantal personele wisselingen” zo vertelt Ruud Greijmans. “Er was niet echt sprake van een teamgevoel en niet alle neuzen stonden dezelfde kant op. Dat we met een drie ploegen in een 24-uursdienst werken, helpt daar ook niet echt bij. Soms zien collega’s elkaar pas weer na twee of drie weken. Er bleven te vaak dingen liggen, onder het mom van ‘Ik heb het te druk’. Dat moest anders, vond ik. Niet dat ik er geen vertrouwen in had dat de mensen hard werkten, maar ik dacht wel dat het efficiënter kon. Daarom heb ik de hulp van Thaeles ingeroepen.”Ruud Greijmans had consultant Jacques Nieling leren kennen rond een re-integratie-opdracht. “Toen ik de website van Thaeles bezocht, realiseerde ik me dat Thaeles veel meer te bieden heeft dan dat. Ik heb Jacques daarom gevraagd een plan te bedenken. Samen met Elvie Giezenaar heeft hij een programma samengesteld dat hier op locatie is uitgevoerd. En met succes!”

Bewustwording
De resultaten zijn bemoedigend volgens Ruud Greijmans. “We hebben gezamenlijk nieuwe mores opgesteld, die elke maand in het teamoverleg worden besproken. Ik merk ook dat bepaalde zaken die vroeger nog wel eens bleven sudderen, nu bespreekbaar zijn. Daarnaast is de overdracht veel efficiënter. Ook werken we bewust aan onze gastvrijheid, iets dat Jacques en Elvie was opgevallen. Bewustwording, dat is misschien wel het belangrijkste dat uit deze training naar voren is gekomen. Dat, en het feit dat we vertrouwen in elkaar hebben uitgesproken en dat in de praktijk weten te brengen.”

Leerzaam
Daniëlle van den Kerkhof is een van de medewerkers die de training heeft mogen ondergaan. Ze onderschrijft de woorden van haar manager. “Het was echt een leerzame training. We weten nu beter hoe we elkaar kunnen benaderen en we kunnen dingen makkelijker naar elkaar uitspreken. Daardoor zijn er minder irritaties onderling.” Ook over de opzet van de training is ze te spreken. “Er was afwisseling in de werkvormen, waardoor je niet alleen maar aan het luisteren bent.” Haar manager Ruud Greijmans is het met haar eens. “We worden goed begeleid door Thaeles, niet alleen voor en tijdens de training maar ze doen ook aan nazorg. Het is niet hup, afronden en tot ziens. Die betrokkenheid van Thaeles, dat maakt hen anders dan anders.”

Maatwerktrainingen op locatie
Het programma bestond uit drie bijeenkomsten met als hoofdthema’s communicatie, feedback en time management. “We hebben er bewust voor gekozen om de trainingen hier op locatie te laten plaatsvinden” legt Ruud Greijmans uit. “Dan zie je veel meer, ook omdat er twee trainers bij waren. Ik maak zelf onderdeel uit van het team, dus ik was zelf veel te druk met de inhoud bezig. Want zelf nam ik natuurlijk ook deel aan de training.”

Jacques Nieling vult hem aan: “De groep was met achttien personen wel groot, maar we wilden dat iedereen met dezelfde informatie aan de slag zou gaan. Als je in twee groepen werkt, heb je toch altijd last van ruis.”Waardevolle investering
Ruud Greijmans twijfelt geen moment als hem wordt gevraagd of het een waardevolle training is geweest. “In het begin was het een beetje aftasten, maar onze ervaring is heel positief. Het is ook anders dan een interne opleiding. Dan heb je toch vaak last van je eigen blinde vlek. Medewerkers zien dat de training z’n waarde heeft gehad en plukken er nu de vruchten van. Kortom, deze training is de investering dubbel en dwars waard geweest. We kijken nu naar de mogelijkheden, en zien niet alleen maar beren op de weg.”

Over Visio
Koninklijke Visio is een landelijk expertisecentrum waar iedereen terecht kan met vragen over slechtziend of blind zijn. Visio biedt informatie en advies, en daarnaast verschillende vormen van onderzoek, begeleiding, revalidatie, onderwijs en wonen. Deze diensten zijn er voor mensen die slechtziend of blind zijn. Maar ook persoonlijk en professioneel betrokkenen kunnen bij Visio terecht voor informatie en deskundigheidsbevordering.

Bekijk alle artikelen uit de nieuwsbrief van april 2014