Begeleiding en re-integratie 2de spoor

Als u een medewerker heeft die vanwege beperkingen zijn eigen functie niet meer kan uitoefenen dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om te onderzoeken of er intern andere mogelijkheden voor hem zijn. Soms is dit niet te realiseren. Uw medewerker heeft dan ondersteuning nodig bij het vinden van een andere baan buiten uw organisatie. Dit wordt re-integratie 2e spoor genoemd.

Nieuw perspectief

2e Spoorbegeleiding bestaat uit een coachingstraject voor de werknemer waarin alle stappen die nodig zijn om een passende baan buiten uw organisatie te vinden, worden gezet. De begeleiding en bemiddeling wordt in een aantal fasen aangeboden, afhankelijk van onder meer de startsituatie en de verwachte slagingskans op de arbeidsmarkt. Afhankelijk van het functieniveau van de medewerker kan de begeleiding individueel of deels groepsgewijs plaatsvinden.

Onze aanpak

De dienstverlening start met een kennismakingsgesprek waarin we met elkaar de mogelijkheden gaan bekijken, een eerste plan zullen maken en de looptijd van de dienstverlening bepalen. Daarna start het traject waarbij de begeleiding zal plaatsvinden door ervaren en deskundige coaches op het gebeid van begeleiding, training en bemiddeling. Zij maken daarbij gebruik van hun kennis van de regionale arbeidsmarkt. De adviseur zal worden bijgestaan door een arbeidsdeskundige zodat het traject voldoet aan alle eisen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Meer inspiratie?

Download leaflets