Een inspirerende en leerzame stage

Wij vinden het belangrijk om in onze medewerkers te investeren en zo unieke en diverse talenten aan ons te binden. Zo vinden we ook dat we een maatschappelijke bijdrage moeten leveren aan het opleiden van potentieel voor ons werkveld. Daarom bieden we jaarlijks de ruimte voor zowel meewerkstages als afstudeerstages van mbo-, hbo- en wo-studenten.

Uitgangspunt bij de stages is dat de stage of opdracht moet bijdragen aan de ontwikkeling van jou als student. Daarnaast stellen we het op prijs als de stage een waardevolle bijdrage levert aan ons bedrijf. Op die manier onstaat de win-win: wij bieden jou een leuke en leerzame stage met de mogelijkheid om praktijkervaring op te doen, jij biedt ons nieuwe inzichten waar wij gebruik van kunnen maken.

Diverse stagesoorten

Op dit moment bieden we binnen ons bedrijf twee stagevormen aan, de (beroepsgerichte) meewerkstage en de afstudeerstage

  • Een meewerkstage bedoeld voor derde- en vierdejaarsstudenten op mbo-, hbo- en wo-niveau. Binnen deze beroepsgerichte stage maak je kennis met het vakgebied en de diverse functies binnen ons bedrijf. Je past de theorie uit je opleiding toe en ondertussen leer je vaardigheden die voor het uitoefenen van toekomstige functies belangrijk zijn.
  • Een afstudeerstage is bedoeld voor laatstejaars hbo- en wo-studenten. Bij een afstudeerstage onderzoek je een bepaalde probleemstelling. Die probleemstelling kan zowel door jou als ons aangereikt worden. De bedoeling is dat je deze opdracht zelfstandig gaat uitvoeren, uiteraard met onze ondersteuning waar nodig.

Intensieve begeleiding

Omdat we willen dat elke stage bijdraagt aan de competentieontwikkeling van de stagiair, vinden we begeleiding door diverse professionals in één van de vakgebieden noodzakelijk. Je krijgt een vaste begeleider en mentor die werkzaam is op de werklocatie. Hij of zij betrekt je bij activiteiten van de locatie en is verantwoordelijk voor de eindbeoordeling. De persoonlijk begeleider zorgt ook voor een goede introductie binnen Thaeles, de locatie waar de stage plaatsvindt en voert periodiek voortgang- en evaluatiegesprekken met de stagiair.

Meer informatie

Wil je meer informatie over een meewerkstage of afstudeerstage bij Thaeles, dan kun je bellen met onze afdeling P&O en vragen naar Anita Deckers (077-4650785) of stuur ons je verzoek voor stage met motivatiebrief en cv toe via info@thaeles.nl o.v.v. stage.