Enorme impact op mijn carriere

Stef Visser, Afdelingsmanager Participatie & Vrijwillige Inzet bij Rijnstad, heeft eerder tijdens zijn carrière een ontwikkelassessment gedaan bij Thaeles. Een leerzame ervaring, waar hij nu nog steeds de vruchten van plukt.Aanleiding was het feit dat Visser op een punt kwam dat hij zelf bewust wilde stilstaan bij zijn carrière. “Ik werkte als opbouwwerker bij Rijnstad. In die functie ondersteun je bewoners bij het opbouwen van hun eigen omgeving. Maar na verloop van tijd veranderde mijn rol. Ik kreeg de kans om als een soort account manager te werken binnen mijn organisatie. Ik kwam er toen achter dat ik acquisitie heel leuk vond, maar dat de inhoud van de projecten me toch meer aantrok. Er was toen net een vacature voor een teamleider, maar ik wist niet precies of ik dat wel kon en of ik dat wel wilde.”

Juiste spoor
Zijn leidinggevende, die net bij Rijnstad was begonnen, zette hem op het juiste spoor. “Die zei: ‘Ga maar een ontwikkelassessment doen. We kijken wat daar uit komt en wat het ook is waar je naartoe wilt, daar ondersteun ik je bij.’ Zo ben ik bij Thaeles terecht gekomen. Ik heb een flink aantal vragenlijsten op de computer ingevuld en ik heb samen met Hélène van Boxmeer een paar rollenspellen gedaan. Heel intensief, want aan het einde van de dag was ik echt op.” Hélène vult hem aan: “Het klinkt misschien wat vrijblijvend, maar die rollenspellen zijn praktijkgerichte simulatie-opdrachten. Een kandidaat moet dan laten zien wat ‘ie in huis heeft. Dit is erg intensief en meestal het zwaarste onderdeel van een assessment.”

Ontwikkelassessment
In een ontwikkelassessment wordt een kandidaat getoetst op verschillende onderdelen. Het verstandelijk vermogen, zijn of haar persoonlijkheid, drijfveren en ambities, vaardigheden en competenties. “Dit resulteert in een rapportage waarin een compleet beeld van de persoon wordt geschetst, met zowel de sterke als eventuele aandachtspunten” vertelt Hélène. “Deze wordt dan met de kandidaat en doorgaans ook met diens leidinggevende doorgesproken, om de juiste vervolgstappen te bepalen.”

Enorme impact
Hoewel het rapport van het assessment hem niet verraste, keek Visser van sommige resultaten wel op. “Ik werd bevestigd in bepaalde kwaliteiten, maar er waren ook zaken waarvan ik dacht dat ik ze beheerste en dat bleek niet zo te zijn. Aan de andere kant bleek ik op sommige aspecten onbewust bekwaam te zijn. Hoe dan ook, de uitkomst heeft een enorme impact gehad op mijn carrière.”

Opleiding
Op basis van het assessment begon Visser aan een gerichte managementopleiding, zodat hij de functie van teamleider met zelfvertrouwen kon aanvaarden. “Zo leerde ik de basisprincipes en kon ik ze direct in de praktijk brengen. Dat ging heel goed, en gaandeweg kreeg ik er steeds meer projecten bij. Zo kreeg ik in mijn baan steeds meer managementtaken en -verantwoordelijkheden. En daardoor realiseerde ik me dat ik toch niet de inhoud in wilde.”

Focus
De timing van het assessment was bepalend voor het succes. “Het ging om het momentum: daar kwam het in beweging. Mij werd een spiegel voorgehouden, ik kreeg een bevestiging dat ik dit moest kunnen. En het hielp me om focus aan te brengen in mijn keuze voor dit vak.”

Onder de motorkap
Inmiddels is Visser afdelingsmanager en heeft hij zelf al verschillende medewerkers naar Thaeles toe geleid. “Ik heb vertrouwen in de coaches van Thaeles, en keer op keer blijkt dat terecht te zijn. Het is goed om af en toe onder de motorkap te laten kijken. Ik blijf altijd leidinggevende, maar voor sommige dingen geldt dat er een ander is die het beter kan. Ik kan een medewerker helpen om uit te vinden dat ‘ie op een bepaald punt wil komen, maar soms is er iets nodig wat ik hem niet kan bieden. Dan is het goed om te weten dat mijn medewerkers bij Thaeles in goede handen zijn.”

Over Rijnstad
Rijnstad is een brede welzijnsorganisatie, gevestigd in Arnhem. Vanuit dertig locaties werken ongeveer twaalfhonderd vrijwilligers en driehonderd beroepskrachten. Samen wil Rijnstad zoveel mogelijk mensen stimuleren een actieve rol te spelen in hun eigen wijk of in de stad. Om dat te bereiken, investeert Rijnstad veel in de ontwikkeling van medewerkers, in samenwerking met Thaeles.

Bekijk alle artikelen uit de nieuwsbrief van april 2014