Trainingen

U zoekt naar mogelijkheden om de kwaliteit van uw management, teams en afdelingen te vergroten. Daarbij gaat het zeker niet alleen om kennis, maar met name ook om competenties en het verbeteren of veranderen van houding en gedrag. Thaeles biedt daarvoor beproefde trainingsprogramma's aan die snel tot resultaat leiden.

Training op maat

Trainingen worden door Thaeles per situatie op maat gemaakt, gekoppeld aan actuele thema's die binnen uw bedrijf of organisatie spelen. Thaeles traint uw mensen heel pragmatisch in onder meer:

  • Onderlinge communicatie
  • Samenwerken
  • Omgaan met veranderingen
  • Succesvol leidinggeven
  • Leiderschap
  • Resultaatgericht coachen

Onze aanpak

Naast het aanreiken van theoretische kennis maken wij binnen onze aanpak gebruik van een breed scala aan methodieken zoals rollenspelen en creatieve technieken. Op die wijze weten wij de verschillende leerstijlen van deelnemers optimaal te benutten en zorgen wij ervoor dat een training, ook in de dagelijkse praktijk van de deelnemers, zijn meerwaarde gaat hebben. Om de opgedane vaardigheden in de praktijk extra te borgen, worden onze programma's vaak gevolgd door coaching.

Download leaflet