Van team naar topteam

De vraag van een bankinstelling

“Hoe kan het Team Private Banking met de kwaliteiten en mogelijkheden van medewerkers en het team, succesvol aansluiten op de eisen van de veranderende markt”.

Onze aanpak

Bij de ontwikkeling van de huidige naar de nieuwe situatie gaat het uiteraard zowel om individuele ontwikkeling als de ontwikkeling van het team. Daarom is in de aanpak gekozen voor een combinatie van een scan m.b.v. Profile Dynamics en individuele coaching gevolgd door een teambenadering. Met het team en op individueel niveau heeft een inventarisatie en uitwerking plaats van de drijfveren en kwaliteiten. Op team niveau zijn de resultaten vertaald naar acties die het team tot een topteam moeten maken.

Het resultaat

Zowel team als individuele medewerkers hebben in een kort tijdsbestek zicht gekregen op de drijfveren en kwaliteiten die men met elkaar en van elkaar kan benutten. Door het team is verbinding gemaakt met eigen mogelijkheden en dat wat de markt vraagt. Leidinggevenden sluiten op het programma aan door gebruik te maken van individuele coaching waarbij de begeleiding van medewerkers en het team in dit proces centraal staat.