Medewerkers van werk naar werk

De vraagstelling

Hoe realiseer ik voor mijn 250 medewerkers tijdig perspectief als ik over 1,5 jaar mijn bedrijf ga sluiten?

Onze aanpak

In deze vraag is noodzakelijk de balans te zoeken tussen het individuele belang van 250 medewerkers, op alle werk- en denkivieaus, en het belang van het bedrijf om maximaal te produceren tot de einddatum. De vertaalslag van het Sociaal Plan heeft een aanpak opgeleverd die bestaat uit 3 delen. De mogelijkheid om vroegtijdig een loopbaan- en opleidingsadvies te krijgen, eventueel gevolgd door opleiding. Daarnaast is er gelegenheid om gebruik te maken van individuele begeleiding indien men voortijdig de stap naar buiten wil maken. Tot slot is 6 maanden voor de individuele ontslagdatum een intensief programma ingezet in het kader van outplacement onder begeleiding van een vaste coach.

Het resultaat

In dit project is in een vroegtijdig stadium voor iedere medewerker het plan ingezet om uiteindelijk een succesvolle stap te maken van werk naar werk. Binnen het tijdsbestek heeft het merendeel van de medewerkers aanvullende kwalificerende scholing afgerond. Ruim 80% van de medewerkers heeft voor de einddatum werk elders gevonden. Voor medewerkers die extra tijd nodig hebben zijn aanvullende voorzieningen getroffen. Het bedrijf heeft hierdoor besparingen kunnen realiseren op het sociaal plan. Daarnaast heeft het bedrijf maximaal conform wens kunnen doorproduceren tot aan de einddatum.