Vitaliteitanalyse en -coaching

Het kan voorkomen dat een van uw medewerkers niet goed in zijn of haar vel zit en dreigt uit te vallen, of al ziek is. Als werkgever bent u hierbij betrokken en u wilt uw medewerker ondersteuning bieden bij het weer opbouwen en herstellen van zijn vitaliteit.

Vitale medewerkers

Soms is meteen duidelijk welke stappen nodig zijn, soms is dat niet duidelijk en spelen er meer factoren waardoor het proces langer dreigt te gaan duren dan wenselijk is. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de medewerker die stress ervaart, niet weet hoe hij hiermee kan omgaan en langzaam zijn vitaliteit begint te verliezen. Of een situatie waarin een combinatie van factoren aan de orde is waardoor de medewerker al is uitgevallen of klachten begint te ervaren. Werken aan (zo snel mogelijk) herstel motiveert de medewerker en draagt bij aan zijn duurzame inzetbaarheid.

Thaeles biedt een snelle en korte analyse van de vitaliteit van uw medewerker en geeft advies welke vervolgstappen wenselijk dan wel noodzakelijk zijn.

Het kan ook zijn dat uw medewerker herhaaldelijk uitvalt, onvoldoende functioneert in eigen werk of heeft te maken met privéproblemen waardoor hij minder presteert dan u van hem gewend bent. Of uw medewerker heeft zich ziek gemeld met klachten die duiden op fysieke of psychische overbelasting ten gevolge van stress, burnout of chronische pijnklachten.

Duurzaam inzetbaar zijn

Als werkgever wenst u dat uw medewerkers vitaal en gemotiveerd zijn en met plezier hun werk doen. Een vitale medewerker die nu en in de toekomst met een gezonde betrokkenheid aan het werk is, leidt tot een duurzaam inzetbare medewerker.

Thaeles biedt vitaliteitcoaching. In een aantal gesprekken krijgt uw medewerker inzicht in zijn proces en leert hij hoe hij dit in positieve zin kan beïnvloeden om weer stevig in het zadel te komen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen als belasting en belastbaarheid en de balans tussen en werk en privé. Herstel en vasthouden van vitaliteit is de leidraad in de coaching.

Meer inspiratie?

Download leaflets